Azilla-Gabonilla. 11-12 garren Zenbakiak)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (I'go urtea. 1950 gko
Azilla-Gabonilla. 11-12 garren Zenbakiak) —Hurrengo artikulua
 

 

—Olerti—

 

Lotazilak amabi

 

Per Denez

 

euskaratzailea:

Mirande'tar Jon

 

Amar gizon giñan goiz otzean

jauntxoen uri lokartuan.

            Amar gizon giñan goiz beltzean,

Amar bakarrik, alde orotarik

Jauntxo gizenak zurrunka lo

Prantziko lege-pean urrezko bakean:

Galurrenik gabe diru-zizkuak gogoetarik gabe

Itzalkin itxien atzean gogoak.

 

            Amar gizon jaikirik,

Anei jauntxo gerizpean

Sudurrera-arte bildurik estalgiak

Amar giñalarik kale otzetan.

 

            Amar, ainbat giñan, bizkaia otz-otza,

Guda galdurik amar gudari zoro,

Aintzindariak galdurik amar negar-egille zoro.

 

            Ezo zeuden arlauak

Gandu-pean;

Bizkor ziran gure urratsak

Ain otzak bai giñan,

Otzak biotzak et'otzak bizkarrak.

 

            Amar gizon bakarrik eramateko

Jauntxoen gorrotoa, bai' genien nastu

Gure erriko zaarkerietan zuten atsegiña

Nausien gorrotoa, bai'dugu autsiko

Gure erriko gazteen artean aien nausigoa

            Amar gizon bakarrik berrerosteko

Breistar Judas'en ezpañetan

Sortu zan algara etoia

Jakin zanean dala sei urte

Koadkeo'n erori ziñala.

            Amar gizon bakarrik

Eramalle,

Berrerosle.

 

            Amar gudari zoro

Gure endaren eskubide, gure erriaren indarrekin,

Prantzitarren t'aien morroien errarekin,

Amar gudari txiro ikurrin tutik gabe

ba-genbiltzan kale otzetan gaindi.

 

            Opamai-alboan amar giñan bakarrik

eta ez zan lorerik, ez kanturik,

ez oialik, ez osperik, ez aintzarik:

amar Breiztar txiro, ta gorroto!

            Amar eliz illun utsean

erriaren biotz otza ta lotsarekin.

 

            Zuretzat ez zan erdi-erdian il-andarik

—naikoa zan txiroena—;

ezta lekaimerik otoitz egile

gurea il duen izkeran.

 

            Ez, Aita, amar ginduzun or

            Amar, ainbat dira zure aurrak oro.

 

            Amar gizon makal eskutsik

Ez giñan amar baizik sei urteren buru,

ta zu ziñopa ori lur otzean!

 

            Itzuli geralarik esnatuta zegoen uria.

            Ikasleak larruzko zakuz

ta saletxetako neska apañak

berriketan: jantzi-kontu ta zurrumurru.

 

Itzuli-geralarik lokartuta zegoen uria

atzo bezelako prantzitar egun-aldibatean.

Uria lo, oroitu gabe,

Uria lo zikin, ta nare.

Zure oroipenik ez zan

iñork ez oldozten zugan

amarrek baizik, ikurrin tutik gabe

goiz beltzean kalerik kale

ibilli ziren amar zindoek.

            Kale otzetan burua makur

ibillitako amarrek baizik.Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.