L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko-Gogoa
(1957 gko. Epaila-Iorraila) —Hurrengo artikulua
 

 

—Itz-Neurtuz—

 

Dabid'en Eresia XLVII'garrena

 

Gelineau

 

euskaratzailea:

Etxeberria'tar P.

 

                 1

Entzun au, erri guziok,

        Ernai belarri lurbirako biztanleak

Lagunabarrak eta aundizkiak,

        Aberats eta beartsuak batera.

 

                 2

Nere aoa senaz mintzo da

        Ta nere biotzeko marmarra, adimenaz;

Esaera bati belarria ezarririk,

        Nere asmakizuna lyraz agertzen det.

 

                 3

Zergatik beldur zorigaitzeko egunei?

        Gaiztakeri orpoz-orpo det ta esitzen nau

Ayek, beren ondasunan uste dute,

        Ta aberastasun gañezkoz arro dabiltza.

 

                 4

Baña gizonak bere askapen erosi ezin

        Ezta Yainkoari bere ordaña eman

Garesti bait-da gogoaren askapena.

        Betiko ola egiña bait-da. Biziko al da?

 

                 5

Ez al du ark illobi bein ere ikusiko?

        Or ba, sendunak iltzen ikusiko ditu,

Orobat zoro ta burugabea galtzen,

        Zituzten ondasunak besteei utzirik.

 

                 6

Beren illobiak etxe dituzte beti,

        Gizaldiz-gizaldi beren egoitz;

Ta eman zien beren izena beren lurrei!!

 

                 7

Bere geikerian, gizonak ez du ulertzen

        Iltzen duten aberea dirudi.

 

                 8

Onela diyoazti: berengan itxaroz;

        Ta ayen ondotik ayen otsera arin-arin.

 

                 9

Xeol'ean sartzen dan artaldea,

        Eriok larrera daramatzi;

Biotz zuzenak ayen mendetzalle izango.

 

                 10

Goizean ayen irudia ondatzen;

        Orra or, xeol'a ayen etxe-bizitz;

Yainkoak, berritz, nere gogoa askatuko

        Xeol'eko atzaparretatik, ta artuko nau.

 

                 11

Ez zaite estutu gizona aberastean

        Aren etxeko aintza azitzean;

Bere eriotzan ezer ez dezake eraman,

        Aren aintza ez da arekin yetxrko

 

                 12

Bere bizitzan onesten zun gogoa

        —ta zikoizkeriz goratzen zaitue—

Bere aiten azikoei batuko zaye,

        Berriz Argirik ikusiko ez duteenei.

 

                 13

Bere geikerian gizonak ez du aditzen,

        Iltzen duten aberea dirudi.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.