L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko-Gogoa
(1958. Orrila-Daguenila) —Hurrengo artikulua
 

 

—Itz Neurtuz—

 

Italia'n euskeraz idatzia

 

Tauer'tar Norbertak

 

Lipsia'ko W. Drugulini'ren etxean agertu zan. 1909'garren urtean, liburutxo bat, euskaltzaleentzat txit jakingarria. Aren idazburua auxe da:

        «Emannueli Mignone Volaterranorum novo antistiti Psalmus.»

        Italia'ko Toskana'n datzan Volterra'ko apezpiku berriaren omenez egindako eresi bat da. Liburutxoaren egillea, Aingeru Volterrani, uri bertako apeza zan.

        Eresi au 48 izkuntzetan egiña dago. Latinez egindako itzaurrean idazleak dio, beste amazazpi izkuntzetara itzuli zuela eresi au, bainan inork arkitu etzezakelako bere itzulpenak zuzentzeko, etzituela argitaratu.

        66'garren orrialdean «Cantabrice» izenarekin euskerazko itzulpena arkitzen da.

        Ona emen euskerazko idatzia:

        1. Bozkarioreki deçagun Jaounari ahaire bat khanta, heldu delakoz handizki guticiatzen gunian eguan.

        2. Alegrantzietan dira guziak egun, eta botz alaguerenez goresten dire Jincoa.

        3. Nigar hasperenak itzali dira, eta ichiltu oïnhazen oïhia: ulhumpe lodietan guinen, aguertu zaiku argui handia.

        4. Guciak beguistatzen, eta, aiciaren hegaletan dabilen Jincoac begi eztiz ikhoussi dutu goure bihotzmin atsegabiac.

        5. Jaoun celukoak zutu, zu, Emmanuel, gouri eman egiaren erakasteko, goure aitzindari eta aphez naoussi izateko.

        6. Izan zite bihotztoi, goure artzain houna zira zu, bai ere goure Aita; zouri duzu gutzaz artha hartzia, goure osso beguiratzia.

        7. Eci erran deiçu Jincoac: Ene gogoaren araberako artzaina zira zu, ene populia bazka ezazu.

        8. Alhaguia guicen eta hounetara guidaturen gutuzu goure arima gaintika betherik dukezu.

        9. Egunetik eguniala, Jaounak emenda dizazula çuhurtzia, bai ere jakitatia eta betha zoure detxe houn guciak.

        10. Jaounak eman dizazula hanitch ourthez bizitzia; ailitza zutarik hurrun etchiki, lurreko bidetan therebuku guciak.

        11. Goizanko izarrak eta eki berouak odei lanhouak ohiltzen izan zite, halaber, zu, argui distirant Jincoaren etchen.

        12. O celuko Erreguia, osso beguira ezazu goure Aphezkupia eta entzun ezazu egun eguiten deizugun othoitzia.

        13. Jinco photeriak oro dutuzuna, bere nahi orotan, Emmanuel, benedika ezazu eta zoure dohain baliousenak haren buriala nassaiki ichour etzatzu.

        14. Çeluko Erreguigna, Birgina Maria, Jincoaren Amak lagunt zitzala zu bethi; orozbatko bizitze dohatxian sar ahal zitian, zu, zoure arthaldiareki.

        15. Guk, zoure semek, egun, gaiza horik eta beste dohain guciak zouretzat galtheguiten ditizugu; eta zoure esku azkarrari esker, menten mentetan dohatxu gutukezu.

 

        Orduko Volterra'ko apezpiku zan Emmanuel Mignone orain 90 urte baiño geiago ditu eta Arrezzo'ko apezpikua da.

        Liburutxoaren egillea 1947'garren urtean il zan. Gizon au izkuntzalari ospetsua izan zan; bere bizitze guzia izkuntzak ikasteko opaldu zuen: «autodidaktoa» zan, izkuntza klasikoak ez beste guziak irakaslerik gabe ikasi zituen.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.