L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1959 II (1959-apirila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Getsemani'ko baratza

 

Boris L. Pasternak

 

Izarrak, urrutira, sorgor eta aldakaitz,

Bideoker-unea argituaz zeuden.

Oliondoak zuten estaltzen mendia

Ta Kedron ibaia andik ur zijoan lerden.

 

Erdian, zelai dana bertatik zan austen,

Ta gibeletik Esne-bidea nun asi.

Buru-as ta zidarkoi, oliondo zarrak

Gorantz iges nai zuten osoan urruti.

 

Guenean begira landa-baratze bat.

Esi-oste ikasleak utzirik, diñotse

«Txit larri dut gogoa, iltzeko zorian;

Itxoin, ernai alere Nerekin zaudete».

 

Eta ukoz utzi zizun. aitzaki-indar gabe,

—Emana agian utzi bear oi dugunez—,

Bere alatz-kemena, oro-altasuna;

Ta orrela, gizon bat dugu geigo, geu lez.

 

Gauezko zabalgoa. lur iñor gabea

Zirudian, ezeren-leku, utsaren ustai,

Gaudia txit zalarik etze bezin suilla

Baratzea zan soilki bizitzearen gai.

 

Eta sakon oieri so egiñik tinko,

Ez astapen ez amai, uts eta zurbiltsu,

Beregandik erio-ontzia urruntzeko

Odol-izerdiz zion Aitari eskatu.

 

Otoiketan larria pizkat samurturik,

Esi ostera itzul zan. Ta belar gaiñean,

Lo-zorroaren mende ikasle-taldea

Lasai zetzan kurrunka bide-egal ezean.

 

Esna zitun ta esan: «Nikin izateko

Autu zinduen Jaunak. Baiña zuek lo-naiz.

Ordu dugu, aldia betea jadanik;

Loituen eskuetan utzi bearra naiz».

 

Itz egin zunekoxe, giza-talde gaitza

Zangar jeiki zan, mutil ta jopuz egiña;

Argi-ezpata ugari, ta Judas aurrenen,

Laztan etoia zula ezpain gaiñez ñña.

 

Beingoan or mutill bat belarririk gabe.

Dirdir darabil Kepa'k ezpatea aidean.

Kristo'k: «Ire iskilloak ezin duk ezertxo.

Gizon, sar zak ezpata zorro-sabelean.

 

»Aitak, nai ba'lu, igorko lizkidake ziur

Egaldun gudariak mil-milloika ere,

Ta joko litukete ene etsaiak oro

Illerik ere neri makur-azi gabe.

 

»Baiña bizi-idaztia idekia dugu

Orrialde bikain ta donean.

Oraintxe, Idatzita dagona zintzorik beteko.

Utzi, ba, gerta bite jadanik. Olantxe.

 

»Gizaldiak dakusa; ta, alegi bat antzo,

Ibilia auts gaberik ditzake piztazo.

Aundian da izugarri, ta bere izenean

Opazko lor-oiñaze artean naiz ilko.

 

»Baiña iru egun barru, berriz naiz piztuko.

Ta ibai beera doazin baltsaen antzera,

Jarraika, Neregana, ta nik epaitzeko,

Illunpetik aldiak aterako dira.»

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.