L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 I-II Itzartze (1967-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Alako berbarots

 

B. Gandiaga

 

Ta alako berbarots alako orrizkoan

—emakume lirain beltz jantzi taldea

bailitz—, ta igikera ain alakoz ta izkuntza

ain ese ta zetaz gozatu orretan,

«insiñis»-piñuek zer ete diñoe?

 

Ta, aidera begiak t'erretxin-usaiñez

gozoro ordituak, baso ain eze ta

ezoko itzal-pean, adi ta adi arren,

bedar eta idaek ez dakie ezer be;

ainbeste bidean, ixilla billatuz,

igonak bai dira piñuek ain gora,

ain beti aideko sabaia billatuz.

 

Ta ida ta bedarrek gura leukee jakin

piñu ain yaioek goen aratz artan

zer ete dakarren esames ain luze

ta aizez betetakoz, zer ainbeste ziñu,

buru-gurka ta ainbat igikera alakoz.

 

Ta, artean, betiko jakin-nai luzea

geiago zuzpertuz, ona nun zearka

datorren, noizik bein, aidez beera, altutik,

norbaiti igesia, buruko-orratz antza

daukan urkulutxu polit eta arin bat.

 

Malko dizditsu bat dario bateon

bateri noizik bein, ta ida ta bedarrek

malko ta urkulutxu aidera atzemanik,

aidean zintzilik aintxe euki daroez,

aiekin zer egin ez dakitelakoz.

 

Ta, artean, piñuek alako susmur-ots

alako orrizkoan, ba-dirudi autu

txit jakingarriak darabiltzen zera.

Nork aditu eurei?

                Ta, diarduela,

noizik bein, buruak zertxobait makurtuz,

ba-dirudi zaiel illunak —bearrik

ez arren—, artean apur bat atondu

daroezala be; ta ida ta bedarrek

begiratzen deutse, t'ezer ulertzen ez

t'ez dakie ezer be zergaitik atondu

ete daroezan zaiel ain egoki

ta ain atsegin aiek.

                Ez dakie ezer be.

Ta ainbat buru-gurka ta ainbat zabu ta ainbat

berba agiñik-gabe ta aizez zertutako

entzun ta jarraitu ondoren, oraindik

ez dakie ezer be.

                Ta ainbeste bidean

ixilla billatuz igonak bai dira

piñuok ain gora, bedar eta idaek

ezer be ez dakie zer ari diran, ez

zer ete diñoen ainbeste emekeriz,

berba agiñik-gabe ta aizez zertutakoz.

 

Ta ida ta bedarrek, baso ain eze ta

ezoko itzal-pean, piñu ain liraiñen

buruko-orratz antza dauken urkulutxu

ta aien malko aiek zintzilik artuta,

adi ta adi dagoz, begiak aidera

t'erretxin-usaiñez gozoro ordituak

aien aututik noiz ezer adituko.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.