L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 I-II Itzartze (1967-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Udaberriarena

 

Sorbide

 

Neguko illundura

eta, bere elurgiro

eskuarte otzez;

aize nastuaren ainkada,

gogortasun zakarrez;

bere egun gorrietako

lo-zorro,

eurite,

lei,

izotzez...

bere laño,

bizi azpiratu

goibeltasun gordiñez;

bere gau-egunetako

izar-utsune,

bere egun motz

eta, gau luzez...

        Lurra,

gure lur,

euzko lur au...

minbera,

itunik dabil

bere eguzki-gosezko

ixil-aldi,

amatasun bearrez.

        Baño,

lurra eztago ez geldirik,

eztago atzera begira

geldi eta illik;

bere loaldi

oñazepean,

lan dagi...

bizia barrenduz

gerokotuz,

izan-naiaren

maite-intziriz,

bere magalean

sor-gor,

ekin ixillean

lan dagi,

eguzkia noiz goituko

bere zeru urdiñean.

        Eta,

ara or,

nundik nora!

        Eguna luzatuz,

argitzen

itzartzen,

bizia edertuz

berotzen ari da bai.

 

            * * *

 

Egun batetik bestera

ta, erdi igerri gabe...

O, Udaberri!

egalak apainduz,

iantziz...

etorri zatorz bai,

orain orritxo bat

gero beste bat,

bideak argiz bete

eta, pinportuz.

Au bizi-erditze

amesgai goigarri!

 

Eguzkiaren berotasun epel

aize bigunera,

lurra

ezetuz,

iantziz...

edertuz dator bai,

egunari,

bideari

beste antz,

beste imaropen,

beste izakera,

beste abiada,

bizi-nai

gogo berri bat ezarriz.

 

Dana

elburu

iraun-katez,

Iaungoikozko

mirari aundi bat bezela,

bere goi garbi,

itxaropenezko

garatasun lerdenez.

Dana,

izanetik

izanera;

dana,

izanez-izan

ler-min,

izatekotan.. .

Dana, goietan-gora,

neskatx pinpirin,

neskatx panpoxa,

neskatx larrosatu

pinportu baten antzera.

 

O, etorri zatorz bai,

ikara-ikara

eta, bat-batean

Izadiai,

bultzaraziz.

 

Ala ere,

O, Udaberri!

eztakit

ate-ondo,

biotz danetara

iritziko zeran;

eztakit ez

zure loregiro,

egun-argitze,

itzarkera ederrez...

eztakit langilleak,

beartsuak,

asetuko

alaituko ote diran.

 

Eztakit ez

zure odol,

arnas-berritze

zure etorrera

eta, bizi-goramindu

bizi sortu-berri oni...

 

Ai! Eztakit,

eztakit ez,

ainbeste gizon ixil-azik,

ainbeste gizon minberatu,

gizon giltzapetuk...

eztakit ez,

O, Udaberri!

eztakit

zer arrera,

zer agur,

zer ongi-etorriz

artuko zaitun;

eztakit ez

zer biotzondoz eskertu,

eskuratuko zaitun!

Ai!

eztakit ez...

 

Gizona gizonduz

biotzeragotuz...

eztakit ez,

nik nai nuken Udaberri ori;

nik nai nuken indar,

gogo-berritze,

nik nai nuken bizi-gorakunde,

nik nai nuken

Udaberririk Udaberritueneko

alkar-eresi,

gizatasunezko

biotz-bideratze,

edertzarik ederren ori...

 

Ai! Ez,

eztakit ez

bein ere,

nik nai nuken alker-lorakuntza,

Maiatz argieneko

egun argi ori...

eztakit ez,

danentzako lore-txorrotxiotu

eta, bene-benetan Udaberri,

Udaberririk Udaberriena

izatera,

eztakit...

Ai!

eztakit ez,

bein ere iritziko ote dan!!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.