L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 I-II Itzartze (1967-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Eztegu ospatua

 

E.A. Evtuchenko

euskaratzailea: Igotz

 

        1933'an, Zima-Siberia'n jaioa dogu errusitar olerkari au. Ogibide askotan sartua urte batzuk igaro ostean, 1948'garrenean osorik lotu yakun literatura saillari. Arrezkero, poema asko argitara emon dauz Errusi'ko eguneroko ta aldizkarietan, eta olerki-liburu batzuk: «Etorkizunaren Ikerlariak» (1952), «Irugarren Edurra» (1955), «Gartsuen Ibiltokia» (1956), «Eskintza» (1957), «Uztaia eta lira» (1958), «Sagarra» (1960), «Samurtasuna» (1962). Errusitar olerkari gazteen artean, Evtuchenko da osperik aundiena lortu dauana. Oso esalari egokia da-ta, iñoiz saloi ta antzokietako leio ta ateak apurtu izan dabez entzuleak. Berak onela: « Bein edo bein ate edo leioren bat apurtu ta gauzak egokitzeko poliziari deitu bearra izan baldin ba'da, saloiak medar estuegiak diralako izan da bakar-bakarrik». Emen dakargun poema au «Ez naz berandu jaio» liburutik artu ta euskeratu dogu.

 

Gaizki ibilli nintzan bein,

orain baiño gaizkiago.

Adiskide baten eztegu egunez

ez eustien aterik edegi.

Ots eiñ neban, arriturik

zerbait gertatzen da.

Urrutizkiñez deitu arren,

ez eustien erantzun.

Zer egin ete neikean?

Iraintzat artu neban a.

Eta eztegua, alan be,

ospatua zan orduko.

Egizue, zer gauza bitxia

ez neukan aizturik,

baiña, noz zan uts emonda,

egun bat atzerago jun nintzan

neure adiskidearen etxera.

Izka-mizka ta burrukak izan ziran

eta kantak, ordi-orditurik.

Eta gaiñera, tomateak,

niri ain atsegin yatazanak.

Eta laranja-mendi bat be

txairo egoan leioaren aurrean.

Ondo igaro eben eguna,

ni munduan ezpa-nintza lez.

Zerukazko putxa!

Eta luzkerrak eztitan!

Niri telefonatu bagarik

erabagi eben: ezta etorriko.

Biaramonean gertau nintzan

ara joateko.

              Korbatarik

onena ipiñi neban,

eta zearkako txanoa.

Adiskide bat ezkonduagaitik

ez neban biotzean miñik.

Dozena bat ontzi oslari be

erosi nebazan arako.

Arro nengoan eurakaz,

ta danai erakusten neutsezan,

adiskideai esanaz:

«Eztegu batera noa!»

Kotxe batek eroan nindun

asfalto gaiñez

             oso iradu

orduko ospatua zan

eztegu batera.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.