L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1968 I-II Bakardade (1968-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Mao Tse-Tung'en olerkiak

 

Mao Tse Tung

euskaratzailea: Igotz

 

        «Kontxo, kontxo, gizon au be olerkari?», esango daust norbaitek. Bai, Mao be poeta. Kondairak ezagutu dauan diktadurarik gogorrena Txina'n sartu ta ipiñitako gizona, olerkari dozu, ta bikain samarra izan be. Anai arteko burruka garaian, Txina astindu eben unerik latzenetan, goi-argiak ikutua nunbait, poema politak idatzi zitun. Gerora, barriz, 1949'garrenean garaitza lortu ondoren, gitxi idatzi dau, bertsotan beintzat. Ona, bere liburuetan agertzen diranetatik lau, euskeraz.

 

 

I) Mendi-besangak

 

Mendi-besangak!

Neure zaldia zastatzen dot,

bizkorrago!,

zela itxi bagarik.

Abiatzen naz ta burua jasoten

zerua iru oiñera dago, irura, neure gaiñ.

 

Mendi-besangak!

Itxaso zakar iduri, olatu ausiak

jaso ta iraul-erazorik,

burruka zelaiaren erdian

burua zutitu ta ostikoka dagien

millaka zaldien antzean.

 

Mendi-besangak!

Zeruko urdiñean sartzen dabez

euren mustur zorroztuak.

Aren indarrak bermatuko ezpa-leuz,

orpotik egingo leukie zeruak.

 

(Mao'ren oarra: Erri-kanta batek diño):

 

Garazur mendia an, goian dago,

Altxor mendia an, beian,

zerua iru oiñera dago, irura, bakarrik.

Igaroteko, burua makurtu bear dozu

edo zelaiaren bizkarretik jatsi.

 

 

2) Tapoti

 

(Laugarren Muiño ostean, 1933'ko otsaillean idatzia)

 

Gorri, laranja, orimin,

musker, anilezko, more, urdin.

 

Nok dagi zeruan dantza

ta kolorezko zinta oni bira?

 

Atertu da euria

ta euzkia da barriroz,

eta atxartea ta munen betertzak

urdinkara dagoz.

 

Orro dagi, ostera be,

burrukaldi zakarrak.

 

Bala-zuloakaz nabarturik

agiri dira erriko ormak,

euren ederra geiagoturik.

 

Eta gaur muiñoen gaiñak

are dirudie ederragoak.

 

 

3) Nanchang'i eraso

 

Bagilla: gure gudaroste bardingeak

ustelari, gaiztoari

erasoten dautsoe,

milla metro luzeko sokaz

erensugea korapillotu naiean.

 

Kan ibaiaren bestekaldean

lur-zati bat gorri biurtu da,

Huang Hung-Lüeh'ren

Gudarosteari millesker.

 

Millaka langille ta lugin garailleak

Kiangsi amilka daroe,

ta Liang Hu'ri atseden bage

erasoten dautsoe.

Laterri-artekoa'ren sugar beroa,

aize-zurrunbillo ikaragarri lez,

zerutik nire gaiñ jasten da bira-biraka.

 

 

4) 1929'ko Urte Barri eguna

 

(Lenengo bertsoko errien izenok Fukien probintzian dagoz;

beroz, Mao'k eta Chu'k eguzki aldera eroezan euren gudarosteak,

an gudarako abialekua jarteko asmotan).

 

Ninghua! Chingliu! Kweihua!

Medarra da bidea,

oiana ezkutuz betea,

odolgia labankor.

 

Norantza ete goaz gaur?

Artez-artez, Wuyi mendi oiñera.

Mendiaren oiñera,

mendiaren oiñera.

 

An, aizeak zabal-erazoko dau,

pergaminu bat legez,

gure ikurrin gorria.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.