L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1985-1986 (1988) —Hurrengo artikulua 

 

Zein-leinka

 

E. Evtuchenko

euskaratzailea: Igotz

 

Artzaiñak iñoen: «Galilei au

galgarri da, ta eztau zentzunik»;

baiña, aldiak adierazten dauanez,

zentzungea jakitunen izan beti.

 

Aren adin-kide zientzilari bat

etzan a baiño zuur-zorrotz-ezagoa.

Ba-ekian bai lurra biraka dabillena,

tamalez alan beak sendia janaritu bear.

 

Eta bere emazteaz zein-lenagoka astean,

bere fede gaiztoa burutu ondorean,

uste eban zein-leinka, lasterka ebillela

egiazki laster ori ondatzen ziardula.

 

Lurbiraren izatez konturatu nairik

galzori oroz Galilei soilki jarri zan aurrez,

eta gizon aundia izan zan... Arek bai egin

ebala lasterra! Ari bai ulertzen jako!

 

Dagigun, ba, oiu «gora zein-leinka»

Shakespeare eta Pasteur'ek,

Newton eta Tolstoy'k egin

ebenaren antzekoa baldin bada.

 

Zergaitik ete ebezan basaz estali?

Talentua talentu dozu gaitzez erasi arren.

Gaitzesten ebenak aspaldi dira aantz-zulo,

baiña nok ez ditu gogoratzen gaitzetsiak?

 

Gorantz igon nai ebenak egazean,

koleraz il ziran osagilleak:

zein-leinka egin eben guztiak!

Eta nik begi-aurre arein lorratzak dodaz.

 

Fedea dot arein fede sagaratuan.

Fede onetan datza, bai, nire kemen guztia.

Nik neuk be zein-leinka egiten diardut,

berau egin nai ez dodalako, ain zuzen.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.