L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Orrialde nagusira itzuli
                   - Pamiela aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

<pami1400>— Pamiela-14 (1992-negua) —Hurrengo artikulua
 

 

Estas paces, aquellas guerras

Pake hauek, gerra hauek

 

Antonio Duplá

 

(de la Comisión Vasca contra la Guerra en el Golfo)

Mayo de 1991

(Golkoko Gerraren aurkako Euskal Batzordeko kidea)

1991ko maiatza

 

Lehenengo begiraldian garaitik kanpo ager daiteke, gaur egunean, lan literario eta grafiko desinteresatuek osatutako argitarapen bat, bere sorburua Euskadin sortu zen Golkoko gerra izenekoaren aurkako mugimenduan kokatu behar delarik. Urtarrila aldera, orduko Gasteiz izoztuan, Golkoko Gerraren aurkako Euskal Batzordeko jende talde bati bururatu zitzaigunean, bagenekien projektuak, segun eta nola kontsideratzen zen, kontraesan bat zuela in terminis. Alde batetik, epe minimumekin jokatu behar zen litezkeen kolaboratzaileekin harremanetan jartzeko, ideiaz sinestarazteko, jatorrizko lanak jasotzeko, eta gero, inprimaketa, moldiztegiko proben zuzenketa, eta abar egiteko, hots, zenbait hilabetetako lana. Bestaldetik, gehien nahi genuena zen gerra lehenbailehen buka zedin. Orduan bagenekien projektua desfasaturik gera zitekeela, gerra haren aurkako borroka koiunturalerako textu bat bezala behintzat.

        Zergatik, bada, jarraitu aurrera? Arrazoi batzuk bultzatu gintuzten horretara. Esate baterako, projektu honetan partehartzaile potentzial askoren harrera ona. Baita ere asmo honen eragileek egindako lana, eta kontaktoak lortzeko balio ziguten lagunena ere, Antonio Altarribarena, adibidez, komikien munduan. Edota Pamielaren jarrera ona argitalpenaz arduratzeko. Azkenik, gaur egun ere horrelako lanak balio duelako uste sendoa.

        Ez bait da Golkoko gerraren inikitateak gogoratzea bakarrik, hots, gerra kirurgikoaren gezurrak, komunikabideen zentsura, gure aintzindari zibilizatuen naguskeria, ekialdeko populazio-zati handien tentelkeria, telebista eta hamburgesei esker ia gauza guztien aurrean axolagabetuak direnak. Hemen, batez ere gerrari buruz idatzi eta marrazten da, zentzugabekoaz, minaz eta doloreaz, bere koikeriaz, odolaz, heriotzaz, hots, gerrek beraiekin eraman ohi dituzuen lagun kaltegarriez. Gainera, gerra hau, espero zitekeenez, sakonean besteak bezalakoa izan delako. Bisturia ez da nahi zen bezain zehatza eta garbia izan. Anibal eta Espartaren aipamenek ez dute militarren benetako aurpegia izkutatu, Hartza izenekoa buru delarik. Sadamen ikurrin sasi aurrerakoiek ezin zuten bere despotismoa izkutatu. Petroleoak ia guztien erretorika kutsatu eta zikintzen zuen. Azken finean, populazio zibilak, zeini komunikabideek hasieran gerra guztietan duen protagonismo latza lapurtu bait zioten, laister berreskuratu zuen betiko dimentsio dramatikoan.

        Gerrak, bada, bere betiko krudeltasuna erakutsi du. Baita pakeak ere, edo hobe esateko, gerra ondokoak. Gerraegileen hypokerisia eta egi bikoitza agirian utzirik. Antzinako zauriak birzabalduz, kurdoena hain zuzen, edota beste batzu mantenduz palestinarrena alegia, Iparraldeko kantzelaritzaren batetan artificialki egindako mapen heredentzia pozonduta dena. Paradoxikoki, laguntza humanitario bati bidea utziz, lehen bonbardatu eta suntsitu zutenek eskeinita hein batean. Aipatzen den Ordenu Berriaren gaiztasuna auguratuz, "lagun" amerikarraren gusto eta neurriaren arabera.

        Ikus daitekeenez, Golkoko gerra, neurri batean behintzat, aitzakia bat baino ez da egileen testigantza, salaketa, gogoeta edo imajinetarako, ekimen hau hasieratik planteiatuta geneukan bezala. Begi bistakoa da, ene, gure ustez, aurrean dituzuen horrialdeen mezuak, kritika samin eta argiz beteak, gaur egun bere baliagarritasun osoa mantentzen duela, eta seguraski bihar ere bai.

        Ez dezagun itxaropenik galdu. Ez pake hauek, ezta gerra haiek ere.

 

 

A primera vista puede parecer fuera de lugar, a estas alturas, una publicación compuesta por desinteresadas colaboraciones literarias y gráficas, cuyo origen hay que situar en el movimiento surgido en Euskadi contra la denominada guerra del Golfo. Cuando, allá por enero, se nos ocurrió la idea a un grupo de gentes de la Comisión Vasca contra la guerra en el Golfo en la entonces gélida Gasteiz, sabíamos que el proyecto, según cómo se mirara, adolecía de una contradicción in terminis. Por un lado, había que jugar con plazos de tiempo mínimos para conectar con los posibles colaboradores, convencerles de la idea, recoger en su caso los originales, más luego la impresión, corrección de pruebas, etc. etc., es decir, varios meses. Por otro lado, lo que más deseábamos era que la guerra acabara cuanto antes. Sabíamos, entonces, casi podríamos decir que lo pretendíamos, que el proyecto podía quedar desfasado, al menos como texto de intervención coyuntural en contra de aquella guerra.

        ¿Por qué, pues, seguir adelante? Varias razones nos impulsaban a ello. Por ejemplo, la buena acogida de la idea por parte de gran número de potenciales participantes en el proyecto. También, el trabajo invertido por parte de los promotores del invento y por aquellos colegas, caso de un Antonio Altarriba para el mundo del comic, que nos habían servido de contactos. O la favorable disposición de Pamiela a asumir la publicación. Finalmente, el convencimiento de que, aun hoy, sigue siendo oportuno un material como éste.

        Pues no se trata tan sólo de recordar las iniquidades de la guerra del Golfo, o sea, las falacias de la guerra quirúrgica, la censura de los medios de comunicación, la prepotencia de nuestros civilizados líderes, el adocenamiento de grandes sectores de la población occidental, indiferentes a casi todo gracias a la caja tonta y a las hamburguesas. Aquí se escribe y se dibuja también, o mejor, sobre todo, sobre la Guerra, sobre el absurdo, el dolor, el egoismo, la sangre, la muerte, es decir, la colección de fatales acompañantes que suelen llevar consigo las guerras. Porque, además, ésta, como era de esperar, ha resultado ser, en el fondo, como las demás. El bisturí no ha sido tan preciso y limpio como se pretendía. Las referencias clásicas a Anibal o Esparta no han ocultado la verdadera cara de los militares, con el Oso a la cabeza. Las aparentes banderas progresistas de Sadam no lograban ocultar su despotismo. El petroleo impregnaba y pringaba la retórica de casi todos. En fin, la población civil, a quien los mass-media habían hurtado en un primer momento el triste protagonismo que tiene en todo conflicto bélico, lo recuperaba pronto en su siempre dramática dimensión.

        La guerra, pues, se ha mostrado con su tradicional crudeza. Y también la paz o, mejor dicho, la posguerra. Evidenciando la hipocresía, la doble verdad de los contendientes. Reabriendo viejas heridas, como la kurda, o manteniendo otras, como la palestina, herencias envenenadas de mapas trazados artificialmente en alguna cancillería del Norte. Dejando paso a la paradoja de una ayuda humanitaria, en parte ofrecida por los mismos que antes habían bombardeado y machacado. Augurando lo siniestro de ese Orden Nuevo del que se habla, a gusto y medida del amigo americano.

        Como podrá verse, la guerra del Golfo, hasta cierto punto, supone tan sólo un pretexto coyuntural para los testimonios, denuncias, reflexiones o imágenes de los diferentes autores, tal y como habíamos planteado esta iniciativa desde un primer momento. Es evidente, pienso, pensamos, que el mensaje de las páginas que siguen, ácida y lúcidamente críticas, mantiene hoy, y seguramente mañana, toda su validez.

        No perdamos la esperanza. Ni estas paces, ni aquellas guerras.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.