L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Orrialde nagusira itzuli
                   - Susa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Susa-25 (1990-martxoa) —Hurrengo artikulua
 

 

Ikustezinak

 

Nanni Balestrini

 

euskaratzailea:

Joserra Utretx

 

        Nanni Balestrini milandarra da izatez baina Erroman bizi izan da luzaro. Gero Parisera exiliatu beharra izan zuen «7 aprile» delako epaiketa politiko entzutetsu hartan inkriminatu zutelako.

        Desterruan urteak eman ondoren, azkenik, herrira etorri ahal izan du oraintsu, leporatu zizkioten karguetatik libre.

        «Novissimi» izengoitiaz ezagutzen den poeta taldekoa izan zen, eta aldi berean, «Gruppo 63» delakoaren inguruan bildutako neo-abangoardiaren ordezkari erradikalenetarikoa.

        Horretaz gain, eragin nabarmena izan zuen zenbait kultur mugimendu eta aldizkariren sorreran, hala nola «Il Verri», «Quindici» eta «Alfabeta».

        Poesia alorrean liburu ugari argitaratu ditu, arrakasta haundiz. Prosa alorrean «Gli invisibili» (Bompiani, 1978) da orain arteko lauetako azkena.

        Nobela honen aurreneko aipamena lagun batek egin zidan Italiako egungo giro politiko etsituaz hizketan ari ginelarik. Izan ere, 75etik 80ra bitartean, han piztu zen errebolta sozialaren garraldia eta ondorengo iraungipena zer pentsatu handia emateko kontuak bait ziren.

        Lerroz-lerro, atalez-atal, inolako puntuazio zeinurik gabe eta dena arnasa batean esanez, belaunaldi horren kontzientzia subjetibo eta ekintza kolektiboen berri ematen du Nanni Balestrini-k. Eta nor hoberik bera baino guzti hori kontatzeko. 68-arekin hautsi beharra, ekintza politiko-kolektibo alternatiboak bilatu beharra, ekintza zuzena, okupazioak, asanblada, familia, eskola, lana, kriminalizazioa, gartzela, etsituak, damutuak, drogaren espirala, suizidoa... guzti horren eta gehiagoren testigantza ematen dute gaur egun «ikustezinak» diren pertsonaia hoiek. Eta dena modurik zuzenean eta erritmorik bizienean —ia itogarrian— kontatua.

        Ondoren erreferentzia gisa ematen dugun textua «Gli invisibili» izeneko nobela horren 5. kapituluko zati bat da. Gartzelan gertaturiko sekuentzia lazgarri bat. Arnas-estuka kontaturiko sekuentzia zinematografiko bat.

 

aldi hartan zera gertatu zen patioan genbiltzala betiko moduan paseatzen eta halako batean hiru-lau komun zeren patiokoa preso komunekin batera egiten genuen komun hauek beste komun bati hurbildu zitzaizkion atzetik heurak bezala hantxe paseoan zebilen bati hurbildu zitzaizkion eta atzetik joanda lepo inguruan lazu bat alanbrez egindako urkabihur bat jarri zioten lazu hori atzekaldetik jarri zioten lepo inguruan eta biren artean besoetatik heldu zioten besoak estutu zizkioten geldi eukitzeko eta alanbretik tira egin zuten sistema hau norbait labanez pasa behar denean erabiltzen da geldi eukitzeko zeren ez bait da ematen duen bezain erreza norbait labanez akabatzea sastakadak puntu bitalen bat bete-betean jotzen ez badu behintzat eta horren ondorioz zart egin baina gertatzen da batzutan hogei-hogeitamar labanazo hartuta ere batzuk ez direla hiltzen

        ez da erreza norbait labanez akabatzea ez da ematen duen bezain erreza hau da labana sartzea erreza da baina hiltzea ez da erreza besteak beste inor ez delako labanazoak hartu eta geldi-geldi egoten oldarka indarka eta zalapartaka hasten da batera eta bestera mugitzen da hitz batean esateko oso zaila da geldi eukitzen eta hain zuzen ere horretarako metodo bat aldez aurretik zintzurrean lazu bat jartzea da eta handik tira egin harik eta morroia erdi konorte gabe geratu arte ia-ia itota bait dago eta aldi berean labanazoka ekin behetik gorako sastadak emanez goitik beherako labanazoak eragin gutxiago bait dute behetik gorako sastadak jo behar dira eta batez ere puntu bitalen batean ematen saiatu ahal dela hemen bular-hezurraren azpian

        eta orduan jarri zioten lazu hori lepoinguruan eta besteek besoetatik heldu zioten eta atzeko hura alanbrezko lazutik tiraka hasi zen baina alanbrea eten egin zen edo seguruenik urkabihurra gaizki egina zegoen kontua da ze eten egin zela edo lasaitu edo ez dakit zer kontua da ze ezin izan ziotela lepo inguruan estutu pentsatzekoa denez hura izutu egin zen berehala ulertu bait zuen zeintzu ziren alanbrea lepo inguruan jarri nahi zioten haien intentzioak eta beste haiek aldiz hasiera batean zer egin jakin gabe egon ondoren txantxetan hasi ziren besteak beste oraindik labanak atera gabe zituztelako oraindik ez ziren labanak ageri

        orduan haiek txantxetan hasi zitzaizkion bizkarrean txaloak jotzen zizkioten esanez ikaratu egin haiz eh broma bat balitz bezala baina hark ez zuen sinestu broma zenik ez zuen irentsi besteak beste ez direlako bromak inondik ere gartzelan egiten direnak norbaitek halako broma bat egiten badizu gero zeuk benetan hiltzen duzu halako bromak ez bait dira egiten orduan morroia patioko burdinhesira hurbildu eta karraxika hasi zen goardiei deika handik atera zezaten une horretan hura garbitu behar zutenek argi ikusi zuten edo orduantxe bertan erasotzen ziotela edo bestela goardiak etorri eta dena nahastuko zela eta hark esku artetik ihes egiten bazien gero ez zutela berriro harrapatuko jakina bait zen gero lekuz aldatuko zutela edota isolamendu zeldetan sartu edozein modutan ere ziur hura ez zela berriro handik agertuko

        orduan goardiak haren karraxiak zer ote ziren ikustera korrika zihoazen bitartean lau edo bosten artean eraso zioten kutxiloz labanez puntzetez eta sastadaka ekin zioten nahasi samarrean eta pentsatzekoa denez beste hura ere oldarka hasi zen ez zen labanazoak hartu eta hantxe geldi-geldi egon ostikoka eta besoei eragiten hasi zen bere burua babestu nahian eta labanazo dexente hartu zuen lurrera erori gabe eta bitartean karraxi egiten zuen eta goardiak patioko pasiloan korrika zebiltzan ikusten zuten hango koadroa baina ez ziren patioan sartzen bazen sarjentu bat burdinen ostetik oihuka ari zena nahikoa da nahikoa da segundu dexente iraun zuen eszena horrek besteak bazterrean zeuden orma ondoan hantxe bazterrean zeuden denak geldi-geldi begira segundu dexente iraun zuen eszena horrek

        hura karraxi eta karraxi ari zen zoro baten pare gero lurrera bota zuten bota baino gehiago belauniko erori zen eta une horretan hiru-lau puntzetada jo zizkioten burutik behera honelaxe puntzetarekin burutik behera eta burua jiratu zenuenean puntzet bat puntzetada bat sartu zitzaion begian justu puntzet bat sartu zitzaion begi-begian puntzetada bat begi barruan eta haren karraxiak benetan ikaragarriak ziren gero lurrera erori zen orduan haiek behin lurrera erori zenean gainera joan zitzaizkion labanazo batzuk jo eta bihotza harrapatu nahian zeren bularraldean ekiten zioten gehienbat baina lepoan ere jotzen zuten lepoa moztu nahi zioten

        odola hura lurrean zegoen odoletan gorputzetan zituen zulo guztietatik zauri guztietatik ebaki guztietatik odoletan burutik begi horretatik alde guztietatik odola dariola odol aintzira bat zen zabaleran metro eta erdi onak zituen odol putzu bat zen eta ja ez zen mugitzen gorriune bat besterik ez zen begi horrekin begi bata erdi irtenda eta bestea lekutik kanpora eta hila zirudien eta ja ez zen mugitzen hila zirudien ja ez zuen zirkinik ere egiten orduan haiek hura bertan behera utzi eta beste guztiak zeuden bazter hartara joan ziren patioko orma ondora eta goardiek burdin-hesia ireki zuten pixka bat zeren eta hura besteak beste burdin-hesitik justu metro batera bait zegoen heldu zioten hanketatik eta arrastaka atera zuten kanpora

 

Gli invisibili

 

        quella volta era successo che si passeggiava normalmente all'aria e a un certo punto tre o quattro comuni perché facevamo l'aria insieme ai detenuti comuni questi comuni si sono avvicinati da dietro le spalle a un altro comune si sono avvicinati da dietro le spalle a un altro comune si sono avvicinati a uno di quelli che passeggiava lì come loro e da dietro gli hanno messo intorno al collo un laccio un cappio fatto col fil di ferro gli hanno messo questo laccio intorno al collo da dietro e in due gli hanno preso le braccia gli hanno stretto le braccia per tenerlo fermo e hanno tirato il fil di ferro si usa questo sistema per immobilizzare uno durante un accoltellamento perché non è così facile come sembra accoltellare uno a meno che la coltellata arrivi così bene in un punto vitale per cui questro schianta ma capita che uno non muore neanche dopo venti trenta coltellate

        non è facile accoltellare uno non è facile come può sembrare cioè è facile accoltellardo ma non è facile ucciderlo perché uno tra l'altro non è che prende le coltellate e non tenta di reagire uno reagisce si divincola fa casino si sbatte qua e là è molto difficile tenerlo fermo insomma e uno dei metodi è appunto quello di mettergli prima un laccio intorno alla gola tirarlo finché questo perde per metà i sensi perché è quasi soffocato e nel frattempo accoltellarlo con dei colpi dal basso verso l'alto perché le coltellate dall'alto verso il bassosono meno efficaci bisogna tirare le coltellate dal basso verso l'alto e bisogna soprattutto cercare di mirare in un punto vitale possibilmente qua sotto lo sterno

        e allora gli hanno messo questo laccio intorno al collo e gli altri gli hanno preso le braccia e quello dietro ha cominciato a tirare il laccio di fil di ferro però il fil di ferro si è rotto o è più probabile che il cappio era fatto male fatto sta che si è spaccato si è allentato onon so fatto sta che non sono riusciti a stringerglielo intorno al collo la reazione che quello ha avuto è stata ovviamente di terrore perché ha capito subito quali erano le intenzioni di questi che tentavano di mettergli il fil di ferro intorno al collo e questi invece dopo un primo momento di imbarazzo hanno reagito scherzando anche perché non avevano ancora tirato fuori i coltelli non si erano ancora visti i coltelli

        allora questi scherzavano gli davano le pacche sulle spalle dicendogli hai preso paura eh come se si trattava di uno scherzo però quello non ha acreduto che si trattava di uno scherzo non ci è mica cascato anche perché non sono mica scherzi che si fanno questi in prigione seuno ti fa unoscherzo così poi tu lo ammazzidavveroperchénonsono scherzi da fare questi allora il tipo si è avvicinato al cancello dell'aria e ha cominciato a gridare per chiamare le guardie per farlo uscire a quel punto questi che dovevano farselo hanno capito che o gli saltavano addosso subito oppure le guardie arrivavano e tutto diventava più difficile e se poi quello faceva in tempo a uscire del cancello non lo beccavano più perché poi chiaramente sarebbe stato trasferito o si buttava alle celle d'isolamento comunque di certo non si faceva più vedere lì

        allora proprio mentre le guardie accorrevano per vedere perché quello urlava gli sono saltati addosso in quattro o cinque con dei coltelli con delle lame dei punteruoli e hanno cominciato a colpirlo in maniera un po'confusa e quello evidentemente reagiva non è che prendeva le coltellate e stava lì fermo dava calci cervaca di ripararsi si divincolava e ha preso un bel numero di coltellate senza cadere per terra e nel frattempo urlava e le guardie accorrevano nel corridoio dell'aria vedevano la scena però non entravano nel cortile c'era un brigadiere che gridava da dietro il cancello basta basta è stata una scena che è durata parecchi secondi gli altri stavano in fondo al muroeravamo lì tutti in fondocheguardavamoimmobili è stata unascenacheèdurataparecchi secondi

        quello urlava urlava come un impazzito poi è stato buttato per terra più che buttato per terra è caduto sulle ginocchia e in quel momento gli sono arrivati due o tre colpi di punteruolo dall'alto verso il basso sulla testa propio così col punteruolo giù sulla testa e nel momento in cui ha girato la testa un punteruolo un altro colpo di punteruolo gli si è infilato in un occhio propio un punteruolo gli si è propio infilato in unocchiouncolpo di punteruolo dentro l'occhio e quello urlavaveramente in modo incredibile poi è caduto per terra poi allora questi quando è caduto per terra sono andati avanti a dargli le coltellate cercando di colpirlo al cuore perché insistevano con colpi al torace ma gli davano anche colpi al collo gli tentavano di squarciare il collo

        il sangue quello era per terra con il sangue che gli zampillava fuori da tutti quanti i buchi da tutte le ferite da tutti i tagli che aveva dalla testa da questo occhio con sangue che gli usciva dappertutto era un lago di sangue era una pozza di sangue che sarà stata larga un metro e mezzo veramente e non si muoveva più con questo occhio che era una macchia rossa con l'occhio mezzo fuori e l'altro occhio sbarrato e sembrava morro e non si muoveva più sembrava morto non muoveva neanche più un dito allora questi hanno smesso e sono tornati indietro dove c'erano tutti gli altri in fondo al muro del cortile e le guardie hanno aperto un po'il cancello perché quello fra l'altro era proprio a un metro dal cancello hanno preso quello per i piedi e l'hanno trascinato fuori

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.