Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (VI. urtea. 1955'go
Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia) —Hurrengo artikulua
 

 

—Olerti—

 

Ostiral Gurena

 

Xalokin, K.O.

 

                    I

Kostotegi mendian iru gurutz zutik,

Bi gaizkiñen erdian Jainkoa zinzilik

Emakume gaixoak azpian negarrez...

Gizoztea zelayan biraoka deadarrez...

 

«'Iainko-Seme aizela ta gurutz ortan aiz?

Ietxi adi ortikan baldin Iaungoiko ba aiz,

Eta gu bi lapurrok irekin batean

Ipiñi gaizak azke gizozte aurrean...»

 

«Besteak gaizka dituk ta eu gaizka ezin»

«Israelgo Errege, Iauna dek irekin?...

Ietxi, ziñiz dezagun Israel-semeak...»

Isekaz ari ziren azpiko taldeak.

 

                    II

Ixil ziran beingoan erantzunaren zai,

Eta Iainko Semeak itz egin zuen, bai:

«Ene Aitaxo maite, barka zayezute,

Ari diren gaitzaren iakinik ezdute».

 

Eskubiko lapurrak dasayo damuki:

«Iauna, zure erreñuan nizaz zaite erruki»

«Egitan —darantzuyo—, egitan gaur egun

Nerekin izanen aut donokian lagun».

 

Gurutz gañetik dakus Amatxo maitea;

Eta diotsa»: «Andre, or duzu semea».

Gero ikasleari: «Zuk Ama or duzu».

T'andik Ama zaitugu. Zuk Seme gaituzu.

 

Eguzkia iges ida laño beltz azpira

Semea kezkaz dago zerura begira:

«Zergatik, ene Iainko, utzi nauk bakarrik?...

Nolatan —dio— min ok zu gabe eraman nik?»

 

Kopet, muxua zear odola dario

Egaka dabilkio alboan erio.

«Egarri naiz» esan du gizonen egarri;

Guziek donokian nai baitditu iarri.

 

Orain Zeruan Aitak atea zabal-du,

Ordun Iesusek dio: «Nereak egin du».

Ta neke, min artean poz-zayo biotza,

Naiz ta aurrean ikusi erio zorrotza.

 

«Aita, zure eskuetan damaizut gogoa»,

Esanez el-zitzayon bertan erioa.

Lurra dar-darka asi zan, goyan argirik ez

Euzki, illargi t'izarrak izurik negarrez.

 

...............................................................................

...............................................................................

 

                    III

Koskotegi mendian iru gurutz zutik

Lengoak dira, baño... irurak oin utsik...

Et'antxe bide-ertzean, Ieremik ikus-lez,

Ama dago... bakarrik... erdi-illik samiñez.

 

1955'gn. Ostiral deunez.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.