Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (VI. urtea. 1955'go
Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia) —Hurrengo artikulua
 

 

—Olerti—

 

Agur eta agur nire aberriari

 

Lastarri

 

¡Agur zorioneko

nire Euskelerri

Larrak, zelai, basoak

alai udaberri.

 

Emen errekatxoak

an dira iturri,

oriek oro aski

itzaltzeko egarri.

 

Lizar t'aritzak naro,

pagoak ugari;

gaztañetan kukua

dabil abeslari.

 

Itsaz izugarria

gaur da pakegarri...,

¡au ikuskaria!

ainintz margolari.

 

Esker eskuma zaude

ene euskel-erri

margoz t'edertasunez

yantziz dana yori.

 

Mendi gallur goituak

ikuiz zeruari

gurutze bat dutela

agurtzen Yaunari.

 

Arkaitz zindo lotuak

tinko mendiari,

ixil, danak begida

Euskel-erriari.

 

Ardi bildotsak beeka

tolonka arranari

ta putz baten artzaya

txilibituari.

 

Aruntz mendi gibelen,

kea miri-miri;

ikazginak txondorren

sutsu ta urduri.

 

Baseliztxo bat goian

apal da ageri

bela zar bi ondoan

ditula egalari.

 

T'auen guztien barna

baserriak txuri

elur matazen bezain

biguin da gelgarri.

 

Aiton amonak daude

izketan alkarri

ate-aurrean biak goxo,

maitagarri.

 

Bata pipa zirrika

bestea aurrari;

larrañean umeak

dabilzte yoztari.

 

Ni, urbildu natzaie

ernarik belarri...,

¡ura alaitasuna!

¡euskel ziran ari!

 

Une artan sendia

nai-bada yanari

laietan deardute

gogor, nekazari.

 

Atsegintegi bera

benetan iduri

lilluratuz begira

nire Erriari.

 

¡Au da nire erria

au nire sorterri,

Euzkadi izeneko

euskeldun aberri!

 

Lur onetan jayo naiz.

Nundik naiz etorri?...

¡Agur nire amatxo!

zuk nazu ekarri.

 

Euskotar garbia naiz;

¡auxe txit pozgarri!

Orregatik egin naiz

orain elerkari.

 

Euskera, nire izkuntza

¡zu zera agurgarri!

bizi naizen artean

ez aldendu niri.

 

Zu iltzen bazatzakit,

gauz ikaragarri,

belaxe bai naizela

gelditzen elbarri.

 

Euskeldun izatea

baita arrokeri;

ezkaitzala apurtu

ez burni t'ez arri.

 

¡Ernai anai maiteak!

entzun ongi niri;

lagundu dizaiogun

gure mintzairari.

 

Utzitzen badiogu

gera negargarri

ba il-zorian dago

beartsu ta larri.

 

¡Yarrai eusko laztanak!

¡indar biotzeri!

¡euskel-garrak zañetan!

¡t'euskeraz daneri!

 

Eusko mintzoa beti,

bai oni, bai ari,

ta egiten eztuna

¡utzi lotsagarri!

 

Aintzin burua zutik

euskeldun, par-irri

pozez beterik eta

malkoik ez ixuri.

 

Euskeldunai euskeraz

beti eta sarri,

alan esango dute

¡yatorra bai ori!

 

Aurrera anai kutunak

zuri, beltz, ta gorri

ots bi egiten noa

urratuz estarri.

 

¡Agur zorioneko

nire euskelerri!

¡¡Aintza ta gora Euzkadi

biotzeko aberri!!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.