Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (VI. urtea. 1955'go
Epailla-Iorraila. 3-4'garren zenbakia) —<eugo2627>
 

 

Bidalien egiñak

Zaitegi eta Plazaola'tar Iokin, Ph. D.

 

...«Bete betea da... Euskera aberatsa du oso. Ta liburu Santu-zientziari dagokionez egiña. Bazan ordu alako liburuak euskeraz argitaratzeko». (Iturria'tar Karmel A. prantziskotarrak).

        ...«Txalo-joka diñotzut liburu oso bikaiña egin dozula guztiontzat; ez bakarrik 300 txoentzat, gure Orixe aundiak itzaurrean diñonez, baita bost 300 txoentzat be. Gogoz irakurriko dabe, batez be jakin-zale ta ikastunak. Sakon ta gozo burutu dozu, benetan». (Onaindiat' ar Jagoba A. karmenldarrak).

        «Zure BIDALIEN EGIÑAK irakurtu dut; gosez artzen zaio irakurtu guzian. Bejondaizula!» (Agerre'tar Joseba jaunak).

        «Anitz eta anitz esker. Nik bakarrik ez, lotsa duten euskaldun guziak ere eskerrak zor dizkitzute. Orixek bere itzaurre ederrean diñona baño geiago, ezta ain ongi ere, ez dut nik liburu oni buruz esango... Orrelako liburu iakintsu ta euskal mami ta azalez ain ederki iantzien bidez goratu bear dugu Andre Euskera, ta, esan bearrik ez dago, orrelako azkurriz euskal gogoak bazkatu bear dirala. Txalo zuri, ta ez zure luma yoria atertu euskerari eman dezaiokezun guzia eman arte». (Ametzaga'tar Bingen'ek, Montevideo'ko Ikastetxe Nagusian Irakasle).

        Beste euskaltzale askok ere goraipa dute liburu eder au, Lehen-Elizari buruz gure artean idatzi dan iruzkin bikañena, eliz-gizon eta erri-gizonentzat ere egokiena.

 

        Donostia'ko Begoña Liburutegian Salgai 50 Laurlekotan.

 

        Antxe arkituko dituzute Zaitegi Abaren urrengo idaztiak ere:

        SOPOKEL'EN ANTZERKIAK

        GOLDAKETAN (Olerkiak)

        EBANGELINE (Longfellow)

        EROSI TA IRAKURRI ITZATZUTE.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.