L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1960 III (1960-uztaila/iraila) —Hurrengo artikulua
 

 

Eraman gaitzazu zuregana

 

Joakin Aldabe

 

Bixtu ezkero illen artetik

etsai danen garaitzalle,

berriro elkartu ziran aburo

zinitunak maitatzaille.

Menderatu ta gelditu ere

ainbat otso banatzaille!

Lotsaz beteta indarrik gabe

illunpetan ukatzaille.

Zu zera, Jesus, gizon guztien

Artzai on ta Salbatzaille.

 

Apostolu ta jarraitzailliak

berrogei egun txanguan,

egon ziraden egik ikasten

gogotik zure onduan.

Zure Ama're etzan urruti

zugandik noski orduan.

Artuko zitun Seme ederren

lanandu aldiak musuan.

Seme Jesus'en Ama donetsu,

zaitugu Amatzat zeruan.

 

Bakia beti aitatzen dezu

egunak ditun unetan.

Bake sendua izan dedilla

bizi geran egunetan.

Nor-berak bakia izan dezala

ondo sartuta erraietan.

Bake sendo bat elkarren arten

famili eta errietan.

Bake gabeko egoera da

infernu bat egietan.

 

Bazuaz, Jesus, Aitarengana

azken epai egun arte.

Utziko dezu emen

Eliza bizkor, gogor, beti gazte.

Zanpatu naiez iñungo erasok

ez dio egiñgo, ez, kalte.

Etzaite, jesus, egon zerutik

ume zurtzatik aparte.

Izan gaitzatzu erruki

t'onez zure biotzian maite.

 

Gure baguaz luzatu gabe

prest-prest dauden tokitara.

Ez gaitetzela berriz makurtu

munduko zikiñ loitara.

Ez da sartuko zolda daukanik

zeru eder argitara.

Zuazte emendik, zakur guztiak,

zuazte emendik kanpora.

Lagun urkua maite etzendun...

Nolaz orañ zu zerura?

 

Zer neurrin maite zendun anaia,

izango zaitzu neurria.

Baso bat ura eman ba'diozu

izango dezu saria.

Azken juiziuan agertuko da

zer diran zizañ, garia.

Biotz gogorra t'esku uts utsa...

Ura betiko larria!

Egun artantxe ikusiko da

zuzentasun agiria.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.