L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1962 I-II Zortzikote (1962-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Meza berri

 

Loidi'tar Paben

 

Oriamendin

otea lore...

Bidarten ereñotzua...

Aingeru pilla

lirio billa

Añorga aldera dijua.

An loratu da zerua.

 

Kanpaiak din dan...

Txistulariak

baztar guziak

alaitzen...

Aingeru-txori

zoragarriak

jun-etorriak

egiten...

Goi ta be kantuz albisten.

 

Gure Josetxok

du Meza-Berri,

zoratuz erri

guzia.

Or datorkio

txalotu-zale

baserri-kale

jendia,

langillea ta nausia.

 

Intzentsuz lurrinduta

eliza loretan...

Aingerutsoak dabiltz

aldare-mailletan...

«Dominus vobiscum» da

«Amen» esanetan,

erria zeruakin

mintzo da benetan.

Gero jolasetan...

Zorionak aldi du

Meza-Berrietan.

 

Egilleak sortu ta

guzia da ona...

guzia da ona...

Argiz jo du ezaren

illunpe zakona...

Andik berezi eta

apaiztu gizona,

gizartean zerua

zabaltzen dagona.

 

Gotzonek ezin itzal

egin apaizari,

aginte osoa dun

Kristo berriari,

oben-porrokatzalle,

zeruko giltzari.

Jauna mende artzen du

Eskatu mirari

ta men egiten dio

apaizen itzari,

Jainko-izaldatuaz

ogi-ardoari,

atsegiñen zaiola

Mezaren opari.

Gotzonek ezin itzal

egin apaizari.

 

Maitasuna, pakea,

poza dariola,

orra gaur aldarean

Josetxo Pagola.

Ikasi bait du zintzo

eskolen eskola,

opari du Jaunaren

Aragi-Odola.

Aingeruak inbiriz?

Etzaio ajola!

Gure Karmengo Ama

bai pozik dagola.

 

Apaizgintzaren egunsentiko

eguzkiakin poztua,

txori berri bat kabi goxotik

egatutzera dijua...

Gazte Añorgatarra,

egalari azkarra,

ikasle neurriz goikua.

Erri guztia poztu du eta

zerutik dator txalua.

 

Urte askuan loratu zazu

zeruak eman dizuna,

izanaz beti egi-zale ta

ezin-dunaren laguna

apala ta zintzua

Jesus bezelakua

ta gañera euskalduna...

Ori da gaurtik Elizak eta

erriak opa dizuna.

 

Erriaren alde da

apaizaren griña:

Poz-aldian pozkide,

min du aren miña.

Berak daramakio

bizi-dun dotriña,

aldarean kitotuz

ordaindu-eziña...

Jainko bat zera baño

aundian ziztriña,

gizaseme argala,

jatorriz buztiña...

Azal da barru dezu

aski zer-egiña.

Geroak esango du

ote zeran diña.

 

Zere urkamendia

ikus aldarean,

ogi-ardok opari

Jainko biurtzean:

Zenbat ustel-jario

apaizen bidean...

gaur biotz-emallea,

biartik eskean;

txalo-zalea laister

da zure kaltean,

Erramu-irrintziak

etsai biurtzean...

Zere urkamendia

ikus aldarean...

Etziñake bestela

Kristo gurutzean.

 

Aldare-bordatxoan

Artzai Ona da zai...

Bere artzai-makilla

zuretzat eman nai...

Ludian izateko

beartsuen anai,

itxuen argi-mutil,

saminduen alai...

Leizean amilduak

zu zaitu senda-gai.

Ardi galduen billa

gau t'egun da nunai,

txistu ta irrintzika

mendiz-mendi jarrai...

Zeruko barrutian

egingo dezu jai!

 

Oriamendin

    otea lore...

Bidarten ereñotzua...

    Aingeru pilla

    lirio billa

Añorga aldera dijua...

An loratu da zerua.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.