L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1963 I-II Izar (1963-urtarrilla/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Bertsolariya

 

Joakin Aldabe

 

Erriz erri badabill

bertsuak kantatzen,

gendien gozamena

antolatutzen.

Egundaño bertsuaz

etzaigu aspertzen,

baizik geigo ta geigo

ari da suspertzen;

orobat erotzen;

pozez ia lertzen

eta irakiten;

eztiyaz asetzen.

Bertsolariya ez degu

iñoiz baztertzen.

 

Erriyek jeiki dira

asko bat batian,

bultzada aundiya artu ta

ordu onian.

Entzuteko prest daude

aste ta jaian;

jaten ari direla;

orobat lanian;

eliz atarian;

norabait bidian;

lasai egonian,

lagunen artian

Ezditetzela falta

Euskal errian.

 

Zer gai bertsolariyak

dabiltzki bertsotan?

Batzuetan, gaita eran

txixte brometan.

Sartuko da bestetan

gertakizunetan;

gauzaren muñ sakon

entzungarriyetan;

noiz nai zeruetan;

mendi gallurretan;

ardi txaboletan;

erriko jaietan.

Bertsolariya dago

ernai danetan.

 

Sartuko da arimen

arrats illunetan.

Jarriko da nai badu

goiko argiyetan.

Narraztuko du itza

erdoi ta loietan.

Badaki nor nai jartzen

naigabez malkotan;

lertzen algaretan;

maitez su garretan;

trapu danek bixtan;

gu danok lotsetan.

Bere itza neurtuak

ainbat eratan.

 

Berez beti joko du

bertsok moldatzera;

itz egoki juxtuak

billatutzera.

Arkitu ala, beila

joko du elkartzera,

bertso zoragarriyak

dotore apaiñtzera;

adierazitzera;

pozez zabaltzera;

gogoz kantatzera;

jendek txoratzera.

Erri guztiya dago

zuri begira.

 

Gu bezelakoxia

da bertsolariya,

aragi-ezurrez, noski,

bete, jantziya.

Arimaren barruen

dauke ezarriya

jayotzetik doaia

berezko ixuriya,

gauz arrigarriya

ta maitagarriya

Jaungoikuak jarriya

zerbaiten sariya.

Zerun erraz sartzeko

argi biziya.

 

Iduki al lezake

barrun gorroturik

zerbait ta norbaitentzat

orrelakorik?

Danak maite biotzez;

ortan ez neurririk;

danentzat one nai du

ta ez du oztasunik;

pozoya gaberik;

ez oker asmorik;

maltzurkeriyarik;

maite ditu egik.

Zuzentasunen alde

dago suturik.

 

Ez du jasoko mundun

sari aundirikan;

otordu on batzuek,

bai, bakarrikan.

Etzayo iñoiz beteko

diruz sakelikan.

Eraso biarko lanai

aztu gaberikan;

ekiñ gogotikan

neke-izerditan

egiz beiñ ta bitan

urte te urtetan.

gero noizbait zeruan

jornal saritan.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.