L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1964 I-II Etorkia (1964-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Laukia

 

Enbeita'tar Abel

 

 

1) Attitte

 

Umeak jolasean

An, or, emen dira

oñez badakite ta

badoiaz zelaira.

Ama etxe txokoan

ta aita mendira

Attitte irri-barrez

aurtxoai begira.

 

Azala ligorra ta

garria makurra;

Ia bere ezpanak

besarkatzen lurra.

Aurpegiak dario

irripar xamurra.

Gorputzez zarra baña

biotz gaztea orra.

 

Goizean jagi eta

Oiaren ondoan

otoitzakin zerura

ara zelan doan.

Seme, loba guztiak

an daukaz gogoan

Ondo daki Attittek

gero zer dagoan.

 

Naizta izan edurra

bardin aixe otza

Aurpegi alai goxoa

danari damotsa

etxean zabaltzen dau

usaiñezko poza

Urregorrizkoa da

Attitten biotza.

 

 

2) Amuma

 

Tatarrez-tatarrezka

badabil lanean;

pañeloa buruan

barrea ezpanean.

Baita kontu-kontari

txoko barrenean

Amuma dan etxea

bai zorionean.

 

Larogei urte ditu

asko dau ikusi.

Orain lobatxoari

dautse erakutsi.

Ondo daki ekaitzak

zelan diran ausi

Au ikusiaz lobak

zelan gero jausi?

 

Sendi ederren Ama,

askoren amuma,

txoriak bezin alai

beti daukaguna;

Etxeko zorion ta

bake-poztasuna

Azalez ligor baña

biotzez biguna.

 

Len gazte ta liraña

orain ximur, zarra,

baña biotza argi

usaintsu edarra

Zoriona nun dagon

dakian bakarra

Amuma da sendian

zeruko izarra.

 

 

3) Aita

 

Aita! aita! semeak

barriz ikustean

Izerdi loia dauka

aurpegi guztian.

Negarra begietan

pozagaz nastian

egunaroko lana

pizkaten istian.

 

Sendi eruatzalle

sendiko burua

bakar danean negar

gauza segurua.

Semeak sendotzeko

bear dau dirua

Jaunak ez al dau iarri

aitten aingerua?

 

Semeak gose dira

negarrez guztiak

biotza zulatzeko

ezpata tristiak

Negarra ekarten dautsa

olan ikustiak

Ez al dautsa laguntzen

bere emaztiak?

 

Zaartzean etxean be

beti enbarazu

bere seme-alabak

ez dautse eitein kasu

Len ainbat igarota

orain negar gozatsu

Zeruko aita, beintzat,

zeuk maite egizu.

 

 

4) Ama

 

Ama! ze izen goxo

zorionen kutxa

Berak arintzen dausku

munduko bizitza.

Aurpegia irri-barrez

zabalik biotza,

Maitasun ta baketsu

kariñosa utsa.

 

Semearen zaintzalle

maitekor zuzena;

Umien osagille

zigur ta onena;

Dotrina erakusle

zintzo ta lenena,

Nork ez dau maitatuko

Amaren izena?

 

Alai egiten beti

etxeko arazuak

batera abestuaz

olerki goxuak.

lturtxoentzako gertu

altzo ta besuak.

nok artu leikezan gaur

Amaren mosuak.

 

Mundu guztian dauka

Amak bere fama,

bere doiñua aizeak

pozarren darama.

Auxe da guztiontzat

gura dogun dama

ago batez, eztitan,

deitutean: AMA!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.