L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 III-IV Geldi ta itsu (1967-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Kaieratze

 

Muniategi'tar Sabin

 

 

Apar-ubera luze-luze bat,

bere gibel, bere atzean

uretan utziz...

eta,

itxas-txori arro

kaio

nabarmen batzuek,

txilioka,

bere goi

aldamenean dituala...

ara or,

koxkortzen,

eguntzen ari dan

goiz ederreko,

goiz garbiko

zerupe oztin,

eguzki argitan...

ara or,

Pasai'ko sarrera estuan

kaierantza,

errirantza,

non azaltzen dan

itxasontzi

zarkote,

aundi,

itxasontzi

apal bat...

bere zorioneko aize-giro

ipar ezearen ikutu

ozkirriz,

bere kresal sundazko lorratz

ebaki gatzitu askoren,

oñaze mingarri

ta, atsegiñez...

ara nun datorren

bizi billa,

erri billa

apaltasun dotorez,

bere branka aurrea

txalotzen dion zipili-zapaladazko

ur eme, ur iaukal,

ur barearen ebakitze,

besarkada laztanez.

 

O, bai errira dator errira,

bere amets-ondasun,

bere ikurrin ta ezaugarri,

turutots pozgarriz...

 

Errira dator

atseden eske...

bizi gosez,

erri gosez,

deika biziari...

O, Iainkoak iakin bai, nundik nora,

Iainkoak iakin nola ibilli diran!

Iainkoak iakin

bakoitzak

bere biotz,

bere muin-barrenean,

bakoitzak

bere gogo,

esku artean...

zer amets-irudi,

zer berri

onezko dakarren!

 

Europa, Amerika, Asia, Apirka zear...

bere neke, bere ibilliak

nai dituanak iakin...

bere itxas-bideetako

estura,

larritasunak;

bere munduz zearko

bide latz,

bide ibilgarriak;

bere aize-giro osasuntsu,

aize eder...

bere lillura ta berriak

nai dituanak iakin...

ta, ainbeste lurralde,

atzerrietako uri...

ainbeste piñu, aritz, pago,

edo palmondoen arteko

aizentasun begiko

maite-iolasak,

nai dituanak iakin;

ainbeste ortzipe,

egal zoragarri...

ainbeste aberastasun ta miseri,

ainbeste kezkabide

ta, urduritasun urduri,

ainbeste gau-egun triste,

egun galduren

zorion ta berriak

nai dituanak iakin...

 

O, galdetu,

galdetu bai

ainke beltza darion ontziaren

tximini zabalari;

galdetu bere tantai,

erdiko masta nagusiari.

Galdetu bai

Ipar ta Egoz,

Sortalde ta Sartaldez

ainbeste aize arin,

aize biurriz

butzatatua izan dan ikurriñari.

Galdetu

batez ere,

itxasoarekin bizitz-burruka gogorretan

edo, amets urdiñezko goibide goxoetan,

izarrak gidaritzat ditun gizon orri...

Galdetu

batez ere,

gaur egun argi,

ipar-giro ederrez

bere onerako,

etorri izan dan bezelaxe...

biar ere,

ogi billa,

aize billa,

uiñak lagun dituala

itxasoak-zear,

amets-kulunka

urrundu,

aldenduko dan itxasontzi

zarkote,

aundi,

apalari...

galdetu biotzez

bere ontziburu ta lemazai,

bakoitza

bere zeregin,

eginbearretan

biar ere,

aldendu,

erbesteratuko dan

itxasgizon,

biotz-buru

bakoitzari...

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.