L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 III-IV Geldi ta itsu (1967-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Bil!, Bil!!, Bilbo!!!

 

A. Zubikarai

 

Ur

ta

lur,

bits

ta

lits,

lan

ta

gar,

kai

ta

kei...

 

Ten da ten

malluka

jo ta joten

arlandutako

bizia dirudi,

euzkoen

Bilbo,

Artxandan,

landan,

zuri begira

zotinka

ta

zatika

datorkidan

zure izatearen

irudi

 

Jo ta ekin,

izerdiz,

zirin zirin

likindutako

keia dirudi,

Bankoen

Bilbo,

goietan,

aizetan,

zure barrutik

lurrunka

ta

urruka

igarten dan

zure arnasaren

ats-aldi!

 

Kei

ta

kai,

gar

ta

lan,

bits

ta

lits,

lur

ta

ur...

 

Len,

Basurton

ortu,

Deustun

zulu,

Abandon

mando

ta

Begoñan

oña

zendula

bizi ziñan,

Bilbo

txinbo,

tambolin

ta

txakolin

erabilliz

lanaren

atsegin.

 

Gaur,

ura ta lurra

dira

zure bizi

ta

zure ezti.

 

Uraren sakona

ta

lurraren barruna.

 

Itxasoa arnasa

ta

lurra bularra.

 

Itxasoa amesa

ta

lurra babesa.

 

Ta biotza...

buztin mokotsa.

Ta muiña...

lokatz zikiña.

 

Zure indarrez

arrotu,

erre,

ta

makiñaen txirri

ta labaer orru

otsean,

urre

biurtzen

jakin dozun

lupetz zakarra.

 

Makiñaen txirri,

labaen orru...

ta bilbotarren

etenbako iñardu,

egunen ordu

ta

gabaen kontu

astunetan.

 

Itxasoa ta lurra,

or Bilbo,

zure amesen

sortze ta gallurra.

 

Zure amesen

sortze ta gallurra

ta zure izerdien

egarri lapurra.

 

Ta

ontzi zatarrez

bete dozuz

zure erriberak.

Ta

ontzi beteak

bota dozuz

tatarrez

Ibaizabal bera,

itxasoetan

sartuz,

bitsezko aparretan

bidea

sortuz,

zure kolkoan utziz

meatz zakarren

labea,

ta uretan antziz

urre gorriaren

kezkea,

ipar

ta

izar

artuz

England ugartea

nai

urruneko Ameriketea.

 

Labak gori

ta urak urdin,

orra

ta

urra

Bilbo,

gordin gordin,

zure elgorri!!

 

................

................

 

Lengoari begira

illun

ikusten dut,

Bilbo kutun,

zure

semien gutun.

 

Lope

batek

kolpe

ta

bere izena

—Haro—

zure kaletan

aizeetan

jarri eban

oparo

ta

luzaro.

 

Euzkoak,

nunbait,

kondien bildur

garai aretan

eta

jaunen makur.

Edo

kondiak

euzkoen samur

ta

urrien gardun.

 

Geroago

ba dozu

zure kondaira

garratza:

gatza

ta

bengantza.

 

Gatzaren zuria

ta

odolaren gorria!

 

Ontzien agaetan,

maste nausietan,

aizeari musuka,

izarrei kiñuka,

erriei uxuka

ta argiari agurka

darabiltzuzan

zuriaren zuria

ta

gorriaren gorria!

Gatza ta odolaren

kolore bizia!

Ta zuk,

zure nortasunaren irakiñean,

bilbotar namin mamiñean

min artueran,

bizitu,

larritu

ta

gazitu

zendun

zure odolaren

gatza;

ta dantzan egin

ta eragin,

zoro-zoromin,

bengantzetan

ta

odoletan

gatzaren dantza!

Ondoren

«matxiñada».

Barriro

odolaren igikada

ta nortasunaren zirikada.

Barriro

Bilbo bilbotar,

zergarik artu nai ez

libertadearen kaltez

norbere lepotan.

 

Urrengo

«Zamakolas,

anai arteko

odola,

abandotarren aurkako

itsukerizko

ujola.

«Bakezko portu»

Abandon sortu

ta zu,

Bilbo,

arrotu,

gogortu

ta gorrotoan

tontortu.

 

Ta gizaldi barrian,

barriro aidian,

izkilluen otsian,

txapelgorrien elgorria

uxatu gurarian.

 

Ta oraintsugo,

egun-egungo,

zure kaletan

eta mugetan

gu geuk,

—jo ta eup—

egin dogun

gerra

landerra...

 

Ba dozu

Bilbo,

gerraetan

nun okertu

sayetz

igerra!

 

Ta

—gerrak gerratan—

ba dozu

zure edesti

ixilla,

ixilla,

ez illa.

Egunero,

sortuz gero,

izerdi likiñetan

ogiaren premiñetan,

edo,

egarri lizunetan

urrearen amesetan

osotzen dan

edesti

zurbilla,

umilla.

 

Zure biziaren

erne miña

mindu

ta beroz

—ta diroz—

arrotzen daben

edesti

gallena,

zallena:

Lanaren edestia.

 

Sortzez

ta

zartzez,

aragien mitz

nai

azurren muin

lez,

zure-zureko,

bizi-biziko,

beti-betiko

dozun

lanaren edestia.

 

Pekatuk

aztuz,

birtutez

betez,

dotorez

ta

ohorez,

bereziz

ta

mereziz,

apaindu

ta zaindu

erastuna:

Lanerako

nortasuna

ta

osotasuna.

 

Norbere izatea

itto,

ta gizarte alkartzea

iyo

nairik,

gizona gizondu

ta

Bilbo bilbotzeko

asmoz

ta

gogoz,

bilbotarrak,

antxiñako bakartadetan,

errepublika txikien

garaietan,

ta gaurko batzarretan,

andikeri egarrien

aldietan,

otoitza bezin fedetsu,

ta bizia aiña kementsu,

egunero,

egunero,

bakoitzaren indarretan

eta odolaren garretan

esan,

jasan,

ekin,

egin,

sortu,

lortu,

ames,

babes,

ta bizi

—bizi!—

egiten daben

lanaren edestia.

 

Lurrean ostroak

ta itxasoan egoak

daukazala,

Bilboren erraietan

eta

amesetan

igarten dan

Lanaren edestia.

 

Lan

ta

lan,

ten

da

ten,

min

ta

min,

jo

ta

jo,

su

ta

su...!

 

Lan

ta

lan,

goizetan

lez

gabetan,

gerretan

eta

baketan,

lurpetan,

kaletan,

etxetan,

kaietan,

uretan,

suetan,

urtien urtetan,

gizaldien betetan!

 

Bilbo!

Lanean irasi,

lanean azi,

lanean bizi

ta

lanean berezi

zarean

Bilbo!

Nik eztakit zuri kantuz

zelan ekin.

Nik ba dakit zuri oyuz

zelan egin:

Bilbo,

Bilbo!

txinbo

ta

urbilgo,

lanari tinko,

ekiñez zintzo

etzara ilgo!

 

Bil, bil, Bilbo,

lanaren Bilbo,

betiko Bilbo!!!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.