L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1968 I-II Bakardade (1968-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Kantuz eta itxaropenez

 

Markue

 

                        LI

 

baketasun                 osoan

               joango                         ziñake

                                                zu

poztasunezko                      mendi                 santura

(zeure eskuetan balegoke askatasuna)

 

eta                 ango                 lora                 zurien                 zelaia

        ta              amodioaren           lotaldi              bizia

artuko                      zendukeo                 zeuretzat                 betiko

(zeure eskuetan balegoke askatasuna)

 

 

                        LII

 

beti joatekotan eta joatekotan

eta e'tzan sekulan be eldu

                          joateko egun ori

 

(arri zuri baten moduan

                         gelditu ziñan

                                     azkenean

ni joan e'nintzalako)

 

eta

gorputzaren

bizitzako

arnasea

amatau

jatzunean

           bakoitza

               bere

               bidietatik

               aldendu

               zeñien       biok:      arimea

                                   eta

                                      gorputza

                                         egunen

                                                         batean

                                         barriro

                                    elkartzeko

                                          uste

                                           osoan

 

 

                LIII

 

kantu

barri

       eta

            eder bat

                         ekarri dau

                                         ortuko

                                                   lora

                                          zarrak

noztik ikasi ete dau

udabarriko kantak

                            ekarri

                                     eta

                                         kantetan

                                     gure ortuko larrosa gorri mutuak?

 

idldu egin dira

               inguruetako

                                 labatxorri

                                                ta

                                                   txoriek

               larrosa

                        gorriaren

                                    kantu

                                            barriek

                                                      entzuteko;

 

gure etxeko umerik txikiena be

erantzuten asi jako

                             eta zer ederto

                                                      aditu

                                       diran

                                        biak

                     euren

                          erdi-kantu

                                      erdi-aize

                                     barbeta

                                                zoli-zolian

 

 

                LIV

 

kanposantuko

                  alxifre

                       zarraren

                                         ondoko

                  illobi apalean

                              dago lurra-emonda

                  bakean eta penaz

                                  il zan aitaita ona

                  gerratean

                         il jakon

                                illoba

                                        gaztearen

                                                aldemenean,

ainbeste maite izan ziran sitaita-illobak

alkarren ondoan     azkenean be    biak

 

betiko bizitzako atsedena

                eta artezezko legearen epata

                lortu eben

                             arek biek

                betiko

                emengo askok sinistu ez arren ori.

 

 

                LV

 

illaran ez

            baiña

            areitz eta pagoz

            ondo beteta

                        mendia

 

otsuen orruak

eta

aizkolarien

               azkorakadak

                            (ango

                            soiñuak)

 

                            erreka

                            txikiaren

                            zarata

                                   zoliekaz

                            txorien

                                   txorrotxio alaiekin

                            batera.

 

 

                LVI

 

naikoa da gaurkorako,                 ez jarraitu geiago

                                                zuk,

                                         ixildu zaite;

baketasuna

             bear

                dot gaur,         egotaro pixka bat;

 

mendietako

            bideruntza

                       joko

                        dogu

                              gero

                                   egunabarrean

 

        eta

        orduan

                  ikusiko

                        dogu

                           egun

                                barriagandik

                                      eskuratuko

                                dogun

                                     arpegi

                                barria                (larrosak ala

arantzak, zelan ixartuko jakun eztakigu.

                                                   izar argitsu

batekin egin dagigun orain

                                    amesetan)

 

 

                LVII

 

zentzunezko arrazoi barik

zergaitik larritzen zara orrenbestean?

 

zu bakarrik e'tzara gero,

 

                zureak eta bi ikusi daben asko

                                            dago

                                  zure inguruan

                         konturatu ez arren zu.

 

noz ikasiko dozu sinisten

                sari bat daukagula

                                itxaroten

                mundu onetako ibillaldi oneri

                azkena

                          emoten

                                 dautsagun

                                         egunean?

 

 

                LVIII

 

zin egin eben danak:                 «bai

                                      joanak joan

                                             eta

                                             bierra

                                             egingo

                                             dogu

                                             emendik

                                                      aurrera»;

 

baiña laster jausi ziran barriro be

                                    bidean estropezauta

                                           giltzape illunera,

                                    buruak baiño

                                    esku ariñak

                                    bierra

                                    egin

                                    ebelako

                                            griñaen morroitxu

 

ez ebazan barriro zabaldu egoek

            betirako zaurituta egozalakoan

 

            oso gitxik,                 gitxik barriz

                        lortu eben

                                igotea

 

                                askatasun

 

                                osoagaz

 

                                jabetzeko.

 

 

                LIX

 

argitasuna emon eutsoen

                baso        landa                 eta lur-landuei

                                                          eguzkiak

                                          bere kolore barriekin

ustelen aje-oituretan galduta                 eta biergin zintzuen

                                          izerdi

                                             ta

                                             odolagaz

                                      azkatuta

                                               (urriñetako

                                                         ke

                                                     baltz

                                                bolarak)

 

ederzeleari be

                  irribarrea

                    eta egarria

                       ekarri eutsoen

                                             lurraldeetako

                                              edertasunagaz

                                                maiteminduta

                                                 biziteko,

 

(mendi ta zelaien ezkutu bat                 eta besterik ezer be ez

gizonen gorputzetik ganerako egunak eta gabak).

 

 

                LX

 

ixillean         kantetan         eban

 

                                    berba barik,

 

                                                soiñu barik;

 

alakoxea zan a kantu ixilla,

 

alakoxea

         itxaso-ertxeko

                            arriganeetan

                           jesarrita

 

                              zoli ta zur

 

                        entzuten

 

                   ebana.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.