L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1969 I-II Udaberri (1969-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Kantuz eta Itxaropenez

 

Markue

 

LXII

 

lorez loretsu maiatza aurten.

lorategira begira

                 begiak.

urrutietan nire gogoa:

                        laiñuak

                         iretargia

                      eguzkia

                   ta

                izarrak

                           baiño

                                urrutiago;

                             gauza

                         guztien

                          Egilleagaz

                       nengoan

                    eta

                bere

                edertilari-biotzean

                                maitatu

                                        neban

 

 

LXIII

 

burrukea baiño bake geiago

                ekarri dautsazu

                        nere gogoari,

                                     Teilhar:

gerrarik ez, bakea bai,

                          eta itxaropen aundi bat

                          bake orregaz batera.

Teilhar-ek egin nau olerkari

munduaren etorkizuna be olerkia da-ta.

eskerrak         jaun goiko

                   jaun egille

                      jaun betiko,

                                 Teilhar de Chardin-egaitik

 

 

LXIV

 

limosnaz eruan nabe

limosnaz ekarri

limosnaz jan dot

maian

erregekumeekin

            au gizonaren ustazuna!

            zeozer naizala

            uste izan dot

                          xixtako itsu batean,

            baiña

                lengo-lengoa

                                naz

                                 ni

                                    orain

                                        be.

 

 

LXV

 

eun milloi izar gorri

itxaso baltzaren ganean.

                                suzko aizea

                                arimea erretan.

        basoko zugaitzak be aspaldian erre ziran

        burdiñezko txoriak

                              egaz egin ebenean

                                                  gure zeruetatik

laster asiko dira irikiten itxasoko olatu zuriak.

zoroak bakarrik geldituko dira

negargarrizko zigorketa au ikusteko.

 

 

LXVI

 

itxasoagaz maitemindu zalako

bizi izan zan beti itxasoan.

               ez eban gura izan etorterik

               barriro

               bere jaioterrira.

olatupeetako ondarretan

                          gelditu zan, azkenean be,

                          betiko loa egiten.

 

 

LXVII

 

pozik bizitearen sentimen egokia

gaurko bierregun-astelena.

alaitu egiten dau ingurua eguzkiak

udabarri barriaren susmu argiagaz.

edurrak egotea be baleiteke,

                                        urriñetako

                                                    mendietan.

edurrik ez emen, egun

                          eder

                             eta

                                 zoriontsuak         jatorkuz

                                        ezaugarri

                                         illunen

                                      artean

                                   bizi

                                   bagara

                               be

                           gaurko

                        egunetan.

 

 

LXVIII

 

badakit: zure landetan ezta egongo suge txarrik.

bigun, ezti eta eme

izango da dana or.

egotaro ta egotarri.

ez da miñik izango.

oiñazeak joan ziran betiko ortik

azken bako zorlon unea

                         izango da.         azkenbako poza.

 

 

LXIX

 

otoitzez eta loreen izkuntzan

                                 kantauko deutsagu

                                                  kantu bat.

ondo adituko deusku berak.

gure omenaldi apal eta garbiaren

asmo ona ikusiko dau

goietatik.

euskal arimadun omenaldia

lazkauko euskal jantzi-baltzdunen eleizan

 

 

LXX

 

urregorria agindu euskuen

eta benetako urregorria zala

                               emoten eban

                                           une aretan

askozaz be obeagotzat daukat gaur

mendiganetako bakartadeetan artzen dodan arnasa garbia.

edo il ziran

             benetako

                       lagun

                           zintzoen

                                    gomutea

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.