L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1959 IV (1959-urria/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Goitiko poza

 

Enbeita'tar Balentin

 

(Alberdi eta Etxandia'tar Begoña ta Pili bikotxen

lenengo Jaunartzia, Muxika-Areatza'ko Kurutz Deunaren eleizan).

 

Begoña

                Goizean jagiz juan naz arin

                Ene gelako leiora...

                Eta txoritxu papar-gorri bat

                Etorri yata aurrera.

                Aren kantuak entzuten alai

                Egon naz luzez begira;

                Bere abesti gozo-mamiñak

                Zerutikoak bai dira.

 

                Txoritxu arek garbi esaustan

                Neuri begira kantari

                Zugatz batean sortu zirala

                Egun berean lora bi,

                Zugatz artako magal beroan

                Gaur pozez dirala bizi

                Alberdi eta Etxandia'tar

                Begoñatxu eta Pili.

 

                Bere abesti gozo bigunez

                Auxe da esan eustana:

                «Goizean goiztik Josu Aurtxoak

                Bialdu nau zuekana,

                Sendi guztiai pozez emoten

                Bake-agur ta zoruna,

                Eldu dalako zuek lenengoz

                Josu artzeko eguna».

 

                Pilitxu, neure bikoitz laguna,

                zur eta adi egoan,

                Gorputza dardar, biotza pozkor,

                Entzuten neure ondoan;

                Eta txoria, agur egiñik,

                Iges juan zan beingoan;

                Ari begira gu gengozala,

                Ezkutau yakun zeruan.

 

 

Pili

                Pozezko izparra bialdu dausku

                Josu Aurtxoak guretzat,

                Zenbateraiño nai dauskun Berak

                Maitasun.ezaugarritzat.

                Guk zer daukagu gaur emoteko

                Josu Aurrari ordaintzat?

 

Begoña

                Geure biotzak osorik, Pili,

                Izango dira Beretzat.

 

Pili

                Aita ta ama irribarreka

                Biotzak pozez zoratzen,

                Ardura aunditan ikusten doguz

                Alabatxuak apaintzen;

                Aspaldidanik ibilli yakuz

                Gauza on asko irakasten,

                Arima garbiz juan gaitezan

                Josu maitea artuten.

 

Ama

                Oindiñokarren biok zarie

                Sei urteko loratxu bi,

                Arantza barik lili artean

                Gaur arte zarenak bizi;

                Aita ta amaren magal beroan

                Zer entzun ta axe ikasi,

                Maltzurkerizko mundu laban au

                Oindiño ez dozue ikusi.

 

Begoña

                Zugandik, ama, ainbeste gauza

                Guk bai ditugu ikasi,

                Zelan ibilli, nundik jokatu

                Eta zer eska Josu'ri.

                Zuek zarie gure geroko

                Bizitzearen oiñarri:

                Ikasi onak zainduko gaituz

                Orain ta gero ta beti.

 

Aita

                Aita ta ama eta alabatxo

                Sendi guztiak, osoan,

                Zuen lenengo Jauna artzia

                Eukiko dogu gogoan;

                Zintzo ta garbi jarraitu daigun

                Bakoitzak bere lekuan:

                Ondo egiñen saria Jaunak

                Emongo dausku zeruan.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.