L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1962 III-IV Esku-azalak (1962-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

«Miles Christi»

 

Joxe Austin, Pasiotarra

 

(Amundarain'tar Aita Serafin'en

Apaizgoaren Zillarezko Eztaietan)

 

Pakea

zeruko baratzetan erne zan

betiraundean,

Aita Betikoaren

itzalean...

Zeruak jaulki zun Pake-azia

Atsegin-baratzara.

Aita Betikoak

Adan eta Eba'ren

biotzetara...

 

Ekaitzak eraso zion...

eta pekatuaren

atzapar zitalak

txirbil-txirbil egiña utzi zuten

pake-landara.

 

Atsegin-baratza

pakearen seaska...

kabi...

           illobi!

Gudaren iturri!

Pakearen illobi!

 

Irten zan Adan

obenaren zigorrez

Atsegin-baratzatik...

Ez ordea

pakea

tamalez...

«Adan, aurrerakoan

jan zure izarditik!»

Zerua: betillun, zakar...

Mundua: Sasi, sastraka,

uztao ta belar txar,

ote,

       arantz,

             lar...!

Pizti ta sugetzar...!

illobi kondar!

Giza-biotza

obenaren erpetzar

madarikatuetan

itotzear...

Obenaren ondare:

izardi,

          neke,

                  ezbear!

 

Ostiral Santu...

Golgota gallur...

Illunabar...

Iltze gogor!

Odol gorri!

Gurutze lakar!

Kristo'ren azken arnas!

Pake berriaren baratz!

 

Gurutzearen babesak

eman zitun

Pakelariak:

«Atzo Ikasleak,

gaur Apaiz guziak».

Gudari da Apaiza

baña, pakezale!!!

Pakezale ta burrukalari.

«Ez naiz pakearen aldeko,

—zion Jesus'ek—

gudaren mandatari».

Eta inpernu osoarekin

burrukatu ondoren

otsegin zion Aitari:

«Bukatu det guzia».

 

Gudari da Apaiza

Kristo'ren antzera;

gerra-zantzu, mandatari

Aren legera.

Edo-ta zuzenago

pakearen gudari!

«Miles Christi»,

deitu diote.

«Miles Pacis»,

bear genioke...

Gudari!

Pakelari!

 

Gudari!!!

      Inpernua oinperatu,

mundu ta aragiariaren lokarriak

txirbildu,

deabru gaizkiña

katiatu.

Gudari!!!

      Obena birrindu,

gaiztakeria zapaldu,

modakeria ankapetu,

gorrotoa...

astindu.

 

Pakelari!

       Jaunaren adixkidetasuna,

ta Jainkoaren eskerra

ereiñ

        pekatuak legortutako

anima-soroetan.

Alkarmaitasuna

laterrietan.

Zorionaren pakea

mundu-baztarretan...

Gudari zera

Kristo'n antzera.

Pakelari

Golgota'n kidera.

 

Burrukaren mandatari!

Pakearen gudari!

Gudari eldua...

Ogeta bost urte sendo

burrukari emanak...

Ogieta bost urte

birrindu ta ereiñ

ereiñ ta txirbildu,

gudaritzari emanak...

 

Eldu zera

gallurrera.

Ez dezu beingotxoan

makurtu bururik

etsaiaren aurrean.

Etzera gorde sekula

bildurraren babesean.

Ez dezu aldegiñ

arriskuetatik...

Ez da kikiltasunik

zurean...

Zure buru zuria

Ernio mendiko arkaitz

sendo, billuzia deritzait.

Elur ta izotz,

kazkabar ta txingor,

aize ta erauntsi,

arri ta zigor...

eraso ta ekaitz,

trumoi ta tximist...

dana jasandakoa.

 

Eldu zera

gallurrera

gudari leial,

zintzo,

jator,

trebe,

sukor,

oldartsuaren antzera...

 

Eldu zera

ta ba-zoaz

oraindik aurrera.

Itxoin, arren,

Aita biotzbera,

atzetik gatozen

gudari berriei.

Or goaz zure babesera

gudaketa ikastera...

Goazen batera!

Agur t'erdi

Kristo'n gudari!

Agur t'erdi

pakearer mandatari!

Agur t'erdi

Apaiz-Gudari!

 

1960-X-17'an

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.