L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1964 I-II Etorkia (1964-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Gazte urduri

 

Zugazaga'tar Lorentzo

 

 

I

Gogo-amets

 

Norantz zoiataz

gazte urduri,

norantz zoiataz ausarti,

norantz leiari jarraiki.

So gallurrari,

sama abeslari,

barrez aurpegi,

biotza eri,

bular taupari,

gogo ameslari?

Nora zoiataz...

at bildurretik,

maite-mindurik,

zerbait gogoangarrik

gotargiturik?

Nora zoiataz...

amets-basotik,

itzal artetik,

zorabiaturik?

Nora zoiataz...

emen erori,

an zutik jarri,

aurrea sasi,

alde basati,

bidea arri?

Nora zoiataz...

begiak bizi...

...ezin ikusi,

barne amesti

dala gidari?

Gaur nai neuskizu

gomutarazi,

bear dalako ikusi,

gogaia dala nagusi,

lei orreik nogan jadetsi,

bide onena ebagi,

lupetza artetik igesi.

Gero odol-dari,

ankak narrasti,

biotza ezi,

negarra ixuri;

soin dana ordi,

gogo gexaki,

etzaiten goizti

«etxera» itzuli.

 

 

II

Alai, egipen nai

 

Kukurrukuak dantzuz ollotegietan

egun alai-aztarna goiz nabarrean;

eguzkia sortu da gorri bizietan

su-argiak edatuz lo-izakietan.

 

Urten da bereala, mendi gallurrera,

lenen diztirak iges, maitale antzera;

iguzten diardue, irriz maldan bera,

ikotika barrenduz ibar illunera.

 

Astindu nairik daben garo ugariaz

eskar-dari lantzarrak irripar argiaz;

zugatzetan txoriak abesti zoliaz,

etxeetan gizonak itxaron joriaz.

 

Eguzkian almenak biztu dabe dana;

izakien itxurak, argi zoramena;

Mikelen biotza be artega, yorana,

egiztatu bearrez gogoan izana.

 

Mikelen izakia, dana eder-zale,

bitxia non agertzen, an begiak erne,

neurgea dan biotza atsegin jarraille,

neke gorriak arren, gogoa asterle.

 

Maitasunez gañezka lur bideak zear

eskar-billa diardu barne-muiñak mar-mar;

adore ta ikara batera, ler bear,

urrunean bait dakus keiñu ta deadar.

 

Giza biotz zabalak egarri geiago

asegarrietara zenbat oituago,

iturburu ugaria dago arutzago,

bete dagian bakarra, bere barru-gogo.

 

 

III

Eziñaren negarrak

 

Bere gazte amesak maitasun yoranez

beti elburu billa ta beti negarrez;

biziaren gozoa xurgatu bearrez:

baña Bizia gabe ler dira oñazez.

 

Arrats beran ixilik dakusgu ibarra

eguzkia gori ta jaurtika su-garra;

baña bere gañera odeien indarra,

zeru begiak itxirik sortuz iñularra.

 

Ibarrera jatsi da geldiro lañoa

Mikelen begietan sartu da lausoa:

eguna ta gaztea, arrenka gogoa,

juan dira Jaunagana, eskale besoa.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.