L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1969 I-II Udaberri (1969-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

1969'ko Olerti-Eguna eta Sariketa

 

        OLERTI'k, bere txikian, aurrerantza dagi zapart.

        Oraintsu irakurri dot Saizarbitoria'k Z. Argia'n diñoan au: «Gaurko euskal literaturan poesia da nagusi, nagusi kalitate ta kantitate aldetik».

        Eta, egiari berea emon nai ezkeroz, ele-eder sailleko aurrerakuntza ontan ba-dau gure aldizkariak bere arrobidea, edo zergaitik burua tente erakutsia. Amargarren urtean doa, beti aurrelari, euskal poesiaren zelai zabalean zear.

        Baiña ezta aldizkaria bakarrik. Olerti-egun gartsuak be eratu izan ditugu, urtero urtero.

        Aurten be, beraz, aurrera ekin bearrak eraginda, beste urteetan lakoxe eguna jaituko dogu, J. lagun.

        Noiz? Kristo Erregeren egunean; au da, Urrillaren azkenengo igandean, 26'an.

        Olerki-sariketa onela antolatua izango da:

        I.— Poesi liriku bat: edozein gai ta luzera: 1.000 laurleko.

        II.— Poema bat; berau osatzean gure edestiko gertakariren bat arrotuko ba'litz, askoz obeto: 1.000 laurleko.

        III.— Amar alegi txiki; ipuin txikiak, bertsoz borobilduta: 500 laurleko.

        IV.— Bertso-sail txikia; amabi bat bertso barri, lau-bost ahapaldi bakotxak: 500 laurleko.

 

Oarrak:

        1) Maikoak: N. Etxaniz, E. Erkiaga ta A. Onaindia.

        2) Noizko bialdu lanak: iraillaren 30'rako.

        3) Zelan bialdu: a) Makiñaz naiz eskuz argi idatzita; b) Lan bakotxaren buruan zein gairako dan aitzen emoten dauan zenbakia jarri; d) Poesi edo sorta buru naiz oiñean ez ipiñi egillearen izenik; e) itz berezi batzuk jarri ezaugarritzat, eta ondoren, estalki txiki baten barruan, egillearen izen-abizen eta zuzenbidea daukazan txarteltxo bat sartu; estalki au itxi ta, lanarekin batean, aundiago baten barrean bialdu.

        4) Bialdutako lanen jabetza: Sarituak, OLERTI'renak izango dira; besteak be, ortarako aiña diranak beintzat, berak algitalduko ditu.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.