L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1981 (1981) —Hurrengo artikulua
 

 

Gripe gaitzari

 

Ibai-ertz

 

Aurten Urrilla ona jun zaigu

baiñan gaitzakin beteta,

gripe zitala berekin zuen

eta etzan berriketa!

Bizkarretikan otzak

eta dardaraz ortzak

denok oean gordeta...

Ezur da azal gelditua naiz

lendik argal negon eta!

 

Amabost egun oean pasa

eta indar danak falta,

alimentua auxen izan det:

porrusalda eta malta.

Sugarra eten gabe

gorputz guzia labe

gaitz au olakoa da ta,

nai ordurako nik ez det

artu gaitzaldi onetan alta!

 

Jeiki orduko txorabioa

gela jira eta bira,

len indar gutxi baldin ba-nitun

etorri zaizkit erdira.

Andreak lagunduta

besotikan elduta n

oiz eroriko begira...

Une onetan nere kemenak

ikusgarriak ez dira!

 

Sendagillea saiatua da

nere onez gogotikan

bixitatzera etortzen zaidan

egunero goizetikan.

Termometroa jarri

ikusten nindun larri

ortan ez daukat dudikan;

zenbat «balazo» sartu ditutan

nik atzeko «leiotikan».

 

Mediku jaunak ez jakin arren

nik milla proba egiñak,

amonatxo bat auzoan ba-det

eta aren elegiñak!

Sendagaiak prestatu

naiz neri ez gustatu

ain ziran garratz, gordiñak,

nere ustetan sendatu naute

enplasto ta belar miñak.

 

Alakon baten agur egin dit

neregan jabe zan gaitzak

auldadearen mende nagola

ez dira agoko itzak.

Kilotan bajatuta

kolorez ajatuta...

Lengoak billatu itzak!

Erropa danak dilin dalanka

ta zer esanik ez galtzak!

 

Negua laixter gaiñean degu

ba-datoz elur, izotzak,

zer datorkigun pentsatzeakin

pozik ez nere biotzak.

Eguzkia motela

odola nik epela

ta egunak labur motzak...

Ene, Jainkoa, ez nazala il

datorren neguko otzak!

 

Ni ikusita arriturikan

gelditzen dira jendeak

bildurtzen ditu danak osoro

nere itxura trixteak.

Kolorez nago ori

egi aundia ori

jun ziran lengo usteak...

Pozik artuko nituzke orain

Urtain'en indar sobreak!

 

Ez nazala ni gaitz onek galdu

lagun bezait Jaungoikuak

len ere Berak altxa oi ditu

bizkor gure modukuak.

Ori da eskaria

eta ez uskeria

jaso eroritakuak...

Negu ondoren txusper nazala

Udaberriko kukuak!

 

Gaitz petral onek nola utzi naun

orra garbiro itzegin,

beste guziak benetan txarrak

baiñan au ezta atsegin.

Aitortu ditut danak

nigan pasa diranak

jendea entera dedin...

IBAI-ERTZ'ek au gertatu arte

gripen berririk etzekin!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.