L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1982 (1982) —Hurrengo artikulua
 

 

Orreaga...!

 

Albisu'tar Anastasio

 

Azken-gudako odola oraindik

nabarmen zan ezpatetan,

etzun erdoiak kabirik egin

euskaldun guda-tresnetan.

Burruka batek beste berri bat

zakarren beti zaiñetan...

Pakea nai-ta, etzan pakerik

Euskal-erri mendietan...!

 

Erri koxkor bat besterik etzan

garai artako Euskal-erri...

Erri koxkor bat, arkaitz artean

pakean bizi zan erri...

Askatasuna ez galtzearren

egin zitzaigun gudari...

Amaika odol ixuri zuan...

Il ziran gazte ugari...!

 

Lengoak lengo, oraingo etsaia

KARLOMAGNO bera degu.

Gudaroztea biltzen ari da,

ROLDAN gaztea du buru...

Amets bakar au, aren buruan:

euskalduna menderatu...!

Maltzurkeriaz, lapur-antzera

Euskal-erriaz jabetu...!!!

 

ALTABIZKAR'ko artzaiak, orde,

begia luze urrutira.

Arei etzaio ezer izkutu,

ba'dauka nora begira...

Gudari aien burni-jantziak

eguzkietan dizdira...

Maltzurkeria, maltzurkeri da

besteak lotan ba'dira...

 

Guda-santsoak jaiki erazi du

ARTIZAR buruzagia...

Urte asko-ta, aren begiak

ez dute lengo argia...

ARTI gazteak emango dio

ark jakin nai-dun berria...

Zenbatutzea ez da erreza,

aitor dezagun egia...!

 

Zelai batean besar bezela

ager dirade etsaiak.

Millaka dira. Millaka asko,

ezin zenbatu erdiak...!

Amil-arkaitzik ez ba'digute

ematen gure mendiak,

ez dira asko, aiek danentzat

Euskal-erri'ko geziak...!!!

 

Amets gozotan, sartu da, sartu

ROLDAN gazte ORREAGA'n.

Euskal-erri'ko neska gordiñak

irrika ark biotzean...!

Ezagutzen ez...! Ikus nun dauden

mendi-gallur guztietan...!

Etsai-artean erregin baiño

il naiago gudaketan...!

 

ORREAGA'ko meargunea

estua eta luzea,

illobitzako ederragorik

ez da errez billatzea...!

Ez da bizirik andik irtengo

ROLDAN qudari gaztea...!

Odol-erreka biurtuko da

arkaitz-arteko bidea...!

 

Ea mutillak, orain dek ordu...!

Aska errotik arkaitzak,

zilipurdika irauli eta

artu eskuan ezpatak...!

Bizirik ez dek iñor irtengo...

Indartu zuen biotzak...!

Euskal-erria'n gu gaituk nausi

lekurik ez dik arrotzak...!

 

Meargunera eroritako

arkaitz zirrikituetan,

diz-diz dagite ildako danak

illargizko argietan...!

Ixilik dago ARTIZAR ona,

begi biak malkoetan,

bertsolaria jeiki da eta

ekin dio bertsoetan...!

 

Ilketa aundia egin ba'degu

ez da errua gurea,

iñortxok ere ez du maiteko

guk maite-aiña pakea...!

Euskal-erri'ko askatasuna

ezin galdu da ordea,

ikus bezate emen etsaiak

guk degun joka-legea...!!!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.