L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1982 (1982) —Hurrengo artikulua
 

 

Gogarteak

 

Untzillaitz-Agerre

 

Ager atxaldetan tokiak

irripetan oker bideak,

pagadi, gastañak, aresti,

erreketan altz bitarteak.

Urrteak urrte sakontzen dira

mendiarrte troka luzeak,

berealaxe lanak aldatuz

piñu baltz sasi sastra arrteak.

 

Umetan nintzan sarri ikusten

Domeka arratsalde aitagaz,

makila sendo, pausu ariña

neiko alegiñ jarraitzeagaz.

Bidez Auzuna, gero Atxarrte

burrpide segi beragaz.

Ziñez, men gurrtza, Gurutz Done,

Asaben Baselizagaz.

 

Alde bitan atxak, arrtaldez,

Untzillaitz eta Atxa Txiki.

Bitarrtez andapara begi

eskumaz pasa zubiki.

Uda Agorril azken zapatu

Erri oso dator otoiki,

Urrkiolan promesak eskiñi

danok maitasun biziki.

 

Egikerak bidez bestalde

larre, erribaso, ikazgintza,

eta millaka urrtetik ona

zaldi, beor, abere, artzaintza.

Aldapa, tontor, aranetan

bedar, ezkur, janar intza.

Sei sendi berrtoko biztanle

baiño Erri guztiak Agintza.

 

Seme maitia nekatu barik

astiz, begitu Oletxera.

Gizadi gogorrak berrton jaio

senditar osasunera.

Berrogetamar urrte dala

ixtoritxo onen jazoera.

Biziak dira orrko seme alabak

errez eltzeko eun urtera.

 

Izen gatxak sarri imin doguz

auzotar gure maitieri

sendi lantsu, iaso, jatorra,

Oletxen jalo yaku azeri.

Ezagun dodaz dozenerdi

osoro maitez etxeri,

zutik Satur, Anton, arrebak,

ZORION onenak eureri.

 

Bean Oletxe, goyan Intxalde.

A, zulo ta errekatxok une.

Saltzaille lanak, burrni, serra,

laño, kare, ikatz lurrune.

Ez aizturik, Atxarrten etxe

au baizen zuriago urune.

Illuntzez auzo solasaldi

tabernatxo lez egune.

 

Intxaldek onenbeste errlete!

Uda on kiñarra, ota lorak

eztia zenbat atara leiken

milloika errlek duen denborak.

Abere txabol, arrdi eskorrtak,

arrtzaiñak ziran gogorrak.

Udabarriz bildots jayotzak

neguko zai ardura osorak.

 

Itxarona! Zorionez oso

pakezko txadonan dira

gizaseme sendo, garrtsuenak,

sari betikoz ongira.

Anjel, Kepa, Manu ta Todor

Ermenejildon tokira.

Intxaldek apaiz bi zitun

Jaunak eroan dauz Bizira.

 

Oroipen uts bat agerrtzen

noa udazkenez jarrtzen zana,

Erri guztiak irats azpigi

orrko mendiarrtetan lana.

Janaldi orrdu zaintzen ibilten

zetan ezeukien ez emana,

begi Alluitz aitz gailur galdara

eguzki orduari orratzana.

 

Irats arrloak barrdintsu neurrtzen

dabiltzaz Erri gizonak,

Udaletxean geroztik puja

goratu nairik larra onak.

Elosun iratz marrdo, guri,

amil, baso baltz sakonak

guen zelai, goiko basoetako

karakoletan dauzanak.

 

Etxeak utsik aurrenengo zein

eldu norberen arlora,

egoaiz siku, kaskarr berotuz,

be ebagi, batu sasora.

Burrdiak luze, zabal tolostu

arau trebetasun gora,

almena dauke orretan askok

MENDIOLAK guztiz ganora.

 

AITA! Zu bbai ziñan niretzat

etorrkizunik garaiena,

zorion maitale, itzaz barrdiña

egitez zoragarriena.

Danak etozan zugana anai

etxetar, kanpo zirena,

ziñ amaibako sinismena

ta gizontasun goiena.

 

Zenbat bidar gomuta dodaz

KEPA, lenako ibillaldiak!

Gaur txintxilliz bizkarrtxorokak

Jai astegun alai doaz gaztiak.

Aldakuntz danak gizaldi errdiz

len lanbizi, baso mendiak.

Orain ikasketak, oiturak,

bakez balitz, gozatu obiak.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.