L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1983 (1984) —Hurrengo artikulua 

 

Thomas Merton

(Ikusi Olerti, 1982, 81-82)

 

Thomas Merton

euskaratzailea: Luis Arostegi

 

 

Luzi deunari otoi-deia

A Man in the Divided Sea (1946)

 

Luzi, zure eguna gure urtarorik illunenean da,

(zure izena argiz beterikoa izan arren),

gu, aragi ta zentzu-illunpe ta euritako bidaztiok,

gure mundu illaren negu-buruko gauerdian galdurik,

laiñoak zure izar adiskidetsuari noz zabalduko gagoz.

 

Aspaldi dogu lurperatu gure bizitzako udea;

gure uri alaiak amatau dira danak, ipertargiak urrillean lez.

Zelaiak ur-ondatuta dagoz eta maastia utsik:

bai murriztu dirala gure egun luzeak, orain mundua izozturik dago!

 

Gure naimen setatiaren kartzela otzetan giltzapeturik,

oi entzun palak arri-koskor artean kurrinka.

Olan egingo dabez gure betirako oeak,

geure lotazillez eguzkia amatau dogunontzat,

udaldiarentzat arimetako ateak zarratuta ditugunontzat!

 

Martiri orrek, zure egun laburrak gure negua ta gure kalbarioa dakusaz-ta,

erakutsi argiren bat, zeruan itzia dirudikean bat:

illunpetan ain luzaro bizirik, gure begiak estaldu ta lausotuta dagoz

eta ia itsu argizpirik aulenaz.

Santutu gure bizitzako arratsak eta lotazilla, o Luzi martiri orrek:

poztu zure egun adiskidetsuaz gure negu-burua.

 

 

Iñorentzat ez dan abestia

Emblems of a Season of Fury (1963)

 

Lora beillegi batek

(argi ta espiritu)

dau berez kantatzen

iñorentzat bez.

 

Urrezko espiritu batek

(argi ta uts)

kantatzen dau itz bage

berez.

 

Ez bei iñok eguzki txairo au ikutu,

bere begi illunean

norbait dago itzarrik.

 

(Ez argirik, ez urrerik, ez izenik, ez margorik

eta ez gogapenik:

o, guztiz itzarrik!)

 

Urrezko zeru batek

dau berez kantatzen

iñorentzat bez.

 

 

Euria zan...

Cables to the Ace or Familiar Liturgies ol Misunderstanding (1968)

 

Euria zan illun ta otz Biotzaren St. Teresa Egunean

amabostean jai zanik oindiño iñok be ez ekian-ta.

Euria zan bere maitasun sagratuaren omenerako aroa balitzan

andikiak aren biotzaren inguru arri orma baltza eraigi izan eben-ta

eta eliz-nagusiak, alkateak, eta autorleak ateak zarratuta nai ebezan.

Bere biotzaren miiñak iraiñak bota bear dautsoz ikuskizunari, iñoen.

Olan lau euri otz orma eraigi ebezan bere ikuskizunaren inguru.

Eta euria jatsi zan ikuskizunaren gaiñera bere maitasunaren omenez.

Ikuskizunagaz bera bakarrik zarratuta egoan gela teologikoan

bere biotza suzko milla orratzez zulatua izan zan.

Gero alkateak, eliz-nagusiak eta autorleak danak batera negar egin eben bere maitasunaren omenez.

Prozesiñoan joan ziran danak batera uriko orma euritsuetara eta sendotu egin ebezan

euren gogoak, ekaitz baltzaren izurretan bilduz.

Euren atzean uri ikus-eziñean kartzelak eta konbentuak sugarrez gaiñezka ziran.

 

Leiorik txikienean St. Teresa'k,

burlati zorabiatuok aaztua bera, uso biurtu eban biotza.

Euria lotu egin zan une aretan.

Usoa iges joana zan ikuskizunaren erdiune gartsura.

 

 

Izangoaren gaua

Sensation Time at the Home and other nexw poems (1968)

 

Neure amaian dago nire esanaia

diño aroak.

 

Erlojurik ez:

biotz-odola bakarrik

itza bakarrik.

 

O argi-ontzi

adiskide aul

jakite-gauean!

 

O biotz azpiko

sugar-miin orrek

leun mintza:

maitasuna baltza da-ta

diño aroak.

 

Orri ospatsuan

izki gorri ta baltzak

bete egiten ikus-obo txikia.

 

Illunpe luzea

eta orioaren

bizi makala.

 

Nok eutsi sendo etxebako argiari

biotz-gela sakonean?

 

Gauerdia!

Sugarraz laztandua!

Begitu! Begitu!

Nire maitasuna illuntasuna da!

 

Utsean bakarrik

dira bat bide guztiak.

 

Galdu guztiak

gauean bakarrik

dira aurkituak.

 

Neure amaian dago nire esanaia.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.