L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1983 (1984) —Hurrengo artikulua 

 

Itxas-ontzia

 

F. Mistral

euskaratzailea: A.O.

 

Mallorka'tik dator ontzia — laranja zamaz astun — loreuztai berdez koroitu dabe — ontziaren masta nausia; — zori onez — Marsella'tik dator — itxas-ontxia.

        Ontzia Marsella'koa da, — ondo amaitutako arrabit leuna; — itxasoa makur-azten da, ta bare dago — aren zuraje onetsiaren aurrean,... — Marsella'koa bait da, — Jainkoari eskerrak!, — eta onetsia.

        Ontzi-burua — dirua egin dauan ontzilaria dozu; — bat-banaka ezagutzen ditu Indiak, — itxasoa ezagutzen dau, eta zerua; — txori bat da — dirua egin dauana — uraren eta ortziaren tartean.

        Bere eskola guztia mari-erdiko batena; — baiña ekaitz oso zakarrak ikusi ditu; — azkar azi zan kidekoen artean — eta lemari maisu izatera eldu zan; — edozein itxasmutil on bezela, — mari-erdiko izan da, — eta lemari.

        Baltzizka egoan, baiña lerden, — zubigaiñetik jasten zanean; — aundiki baten alabea beragaz eroan eban, — arrantzale prestu zaar baten alabea; — bere sorterrira biurtu zan — gizaseme ona — eta arrantzale zintzoa.

        Gero, bere emaztearen ezkon-sariaz, — arrabit eder bat eraiki eban, — tertza ta arraunakaz, ba — laster aspertu zan, eta barriz joan zan. — «Agur, esan eban, — emazte xarmanta». — Eta barriro joan zan.

        Ikatz-arri loiak — ez dau baltzituten aren ontzi-tabieta: — iru oialezko ontzi zuriz — nai alako bidea dagi: — ur-zirimolakaitik — aren ontzia ba-doa — Jainkoak nai dauanez.

        Usain gozoa dario ontziari, — barriro miztillutua. — Ezkataz jantzitako arrain eskerga antzo — dizdiz dagi alde guztitik; — ondo margoztua dago — eta usain gozoa dario — alde guztitik.

        Iru aingura txiki eder daroaz — Kepa Donea aurrekaldean... — Kepa Donea, bial eiozuz aize meiak — eta jagon eizu arkaitzetatik! — Zuzen ainguraren kakoa — arkaitz artean!

        Arrain freskoa dauke ostiralerako. — osin garratzeko arrain guztia dauke. — Port-Véndre'rantz itxas-ertzez egiñik, — itxasoan zabaltzen dabe zarea: — astelen, astearte, — eguen, bariku, —  itxasoa suntsitzen dabe.

        Zeto portuan saltzen dabe arraiña — eta, beti itxas-aizeak eraginda — urrezko luisez eta txanpon txikiz — Frountignan'go ardaoa erosi daroe. — Dirua irabaziz — Zeto'n zamatzen dabe Frountignana.

        Zigarroen ke artean, — Magalouoo'n, Bou'ko portuan, — gatza kargetan dabe eta, gaiñera, garia, — eta oro geratzen da aserik, batetik bestera; — lobentzat — zigarroak dagoz — eta oski ederrak.

        Lepari gazteak, kideko alaiak, — portuko jenteak, probentzar leialak, — itxasadarrean sartzen ikusiaz bat, — iru saltu dabez emoten ontzi aurrean: — Ea! Erasora,lagun alaiak! — Eta iru saltu emoten.

        Mallorka'tik dator ontzia — laranja zamaz astun: — lore-uztai berdez koroitu dabe — ontziaren masta nausia; — zori onez — Marsella'tik dator — itxas-ontzia.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.