L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1984 (1987) —Hurrengo artikulua 

 

Legarra'tar Patxi'ri, biotzez

 

Untzillaitz

 

Aita Patxi karmeldarra, Lekeitio'ko semea dogu, aspaldiko urteetan Kolonbia'n mixiolari dabillena; arekin batera mixiolari luzaro egondako Nizeto Agirre'k eskintzen dautsoz koplok.

 

Lekeitio zu, Bizkaiko erri,

urak lur batuz egiña;

Kantauri biur, txit aldekorra

otzantzen ba-dau egiña.

Noiztik zara zu, itxas-barrena,

inguru ta poz urdiña?

Zuk dirudizu lur eta erri

leen-gizakien adiña.

 

Illunabarra piztu dau Jaunak

ortzi argiko diztira;

euzki biziak lez illargiak

uda gabetan argira.

O Lekeitio: zu goretsiaz

bizi da Bizkai lurbira:

argi ta ospe bialtzen dozuz

eusko lurralde guztira.

 

Bizkaia'n zara lorategi zu

bakarrik jaio etzana;

margotsu zara, ostarku antzo,

gizon askoren esana.

Leendik urontzi, kai ta ondartza,

jarri berezketan dana,

gizon jakintsu, argi, bikaiñak

ortxe sort-oe bakana.

 

Ager nai dot bat berezkeena

Lekeitio'ko giz-seme ona,

nor Legarra'tar Patxi deritxo

emen karmeldar dagona.

Orain berrogei eta bost urte

Markiña'n biok egona,

musika-maixu ezin obea,

gibel aundiko gizona.

 

Euskal kantutan gozo jatorrak,

antolatzaille guretzat;

«Karmen'go Ama» zelan abestu

larunbatetan saiotzat.

Bizi-bizirik artista bipil

agertu jakun danontzat,

poza emonik bera ta guri

batera jakibidetzat.

 

Gerra gaiztoa tarteko zala

joan jakun nunbaitera.

Alan eta be jakiten neban

beraren zintzo jokera.

Zintzoak, baiña, frogantzak ditu,

berala or espetxera:

Lau-bost urtetan Franko'k daroa

idizillez zentzatzera.

 

Biotzez garbi, maitez osoa,

Begoña, Karmona, onera,

espetxe ari Jaunari deika

gizonak daizan gupera.

Eurekaz dauke Besteiro jauna

nairik ekarri bidera:

siñismen bako jakintsua da,

ez, ez beioa galtzera.

 

Alkarturikan apaiz-lekaide

sarri samiñak edesten,

egun eta gau mintzaldi gozoz

egun larriak biguntzen.

Egiz esaizu, Patxi neurea,

iñoiz ez dozu estutzen

zeure biotza, t'egun arietaz

ez ete zara samurtzen?

 

Ezin ukatu zuon kemena

an jazo gauza askotaz;

jator zintzoak ziñatelako

Jauna zan beti zuokaz.

Leen eta orain, Kristo begitan,

igarle zaitut danokaz:

erein, jorratu eta arduratu

bizi zaran lagunokaz.

 

Aspaldi dala Kolonbi'n zagoz,

txit osorik karmeldarra;

ereslari ta soiñularitza

abeslarikaz biltzarra...

Gogoz diñotzut, antola eizu

euzkaldun eresi zarra,

beste bat arte orain damotzut

besarkadazko agurra.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.