L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1987-1990 (1990) —Hurrengo artikulua 

 

Neure sorterriari

 

J.M. Azpiri

 

                  I

Neure sorterri maitagarria

Zugana nator kantuan,

Seme on batek bere

Amari Egiten dion moduan.

Orain arteño euskera utza

Ba-zenduan inguruan,

Erdal Olatu sakon bat sartu

Zaigu errian barruan,

Erdera gaintzen asia degu

Euskera zegon lekuan.

 

                  II

Uste gabeko gaixo txar batek

Artzen gaituen antzera,

Kanpo jendea etorri zaigu

Itxas lanetan jartzera.

Euskalerriko Ogi gozoa

Gogo onez dastatzera,

Etxe ta kanpo euren izkuntza

Indar guztiz edatzera,

Emen kokatu dira geienak

Ez dijoaz itzultzera.

 

                  IIII

Atzerritikan etorritako

Guztiak edo geienak,

Umez beteta aurkitzen dira

Adiñ onean daudenak.

Elkarrekilan biltzen dira-ta

Sendotu euren almenak,

Erri osoan entzuten doguz

Erderaren gorapenak,

Au ikusita zer bide artu

Bertako seme garenak?

 

                  IV

Euren umeak nastuta dabiltz

Gure umekin kalean,

Adiñ geiago dutenak berriz

Dantza-leku illunean.

Gazte bat baiño geiago jausi

Da erdaldunen sarean,

Kontura gabe daude oraindik

Erderak dun indarrean,

Ezkondutzean bizi berarko

Dira Gaztelar artean.

 

                  V

Sorterri maite baltz ageri da

Zuretzat etorkizuna,

Askok ez dute ezagututzen

Erri baten ondasuna.

Euren barruan ezta egosten

Izkuntzaren nortasuna,

Erdaldun eran bizi dirade

Galduaz euskal zentzuna,

Olako gauzak ikusi eta,

Nola izan poztasuna?

 

                  VI

Txori guztiak abesten dute

Bakoitzak bere erara,

Guk ere berdiñ egin dezagun

Euskal semeak bagara.

Ez dezaigula aitzakirikan

Eztan lekutik atara,

Uso zuria ezta joango

Moxolo baten gelara,

Ez eta ere iñoiz ezkondu

Orma txoriaz Enara.

 

                  VII

Erri berean bizi gerade

Bi giro ezberdiñetan,

Txar eta onak izaten dira

Errialde guztietan.

Euskaldun gazte zintzoa zuri

Esaten dizut benetan,

Ez begiratu maitatzen errez

usten duten neskatxetan,

Pentsa ezazu arantzak ere

Sortzen dirala loretan.

 

                  VIII

Erriko gazte zugana nator

Gauzak argi esatera,

Utzi betiko zuen artean

Ikusten degun jokera.

Maitasunezko erdal itzetan

Erortzen baldin bazera,

Ezkon lagunak ikasi dedin

Gure asaben izkera,

aurrerantzean nun-nai ta beti

Egin ezazu euskera.

 

Ondarru, 1987ko Irailla

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.