L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1991 (1991) —Hurrengo artikulua 

 

Muxika'ko probak

 

Juan Antonio Enbeitia

 

Txotxo-Jeuri'n bertsoak

Muxikan pasatu da,

au da komedie!

teille posture gin da

juan Bizkargire.

Andikan bueltatu ta

Taberna-barrire

probia armatu da

jira eta bire

 

Amabi ta erdietan,

a zan terzioa!

gizonak eukiteko

ona juzioa.

Agustin alkatie

Lupariakoa,

kontrarioa barriz

Markez Jaurikoa.

 

Posture armatute,

bai ere jokatu,

irabazi ebanak

ezin leiken galdu.

Arro dabillenari

zer yakon gertatu

galdu eta berandu

gero akordatu.

 

Lumo aldetik yaku

kontrakua agertu,

Joakin Agerrekoak

posture sarratu.

Baiña aren esanaitik

ez gendun pentsatu

Astelarre-n eingo zan

probarik jokatu.

 

Esandako berbie

an eban kunplitu

bai eta sasoirako

idiek plantatu.

Lenen Muxikarrari

yaken suertatu,

bigarrenak arraiek

ezitun sarratu.

 

Lumo baño gorago

dago Erregoiti

kontrarioa, barriz,

parte orretati.

Axio ta Txordoa

orroaka beti:

«ez dirala ikeratzen

klase zuriaiti».

 

Kaitano Erregoiti-tik

Pedro Mixikatik

lizentzla ekarteko

Gobernu aurretik.

Ezeben ezer lograu

alegiñakaitik,

bakia oba zala

Jaungoikoagaitik.

 

Bake, ba, egitie

genduan pentsatu,

Gernika-ko frontoian

bai ere juntatu.

Baiña idi jabiak

ziraden gogortu,

«proferzaz» ein bear zala

proba ori jokatu.

 

Elgoibar-era parte

genduan bialdu,

ango alkate jaunak

euskun kontestatu:

paratuko bidian

egiteko segitu,

berak eingo ebala

plazia libratu.

 

Urrengo Sapatua

zan señaladue

Elgoibarren ikusteko

idi indartsue.

Lau juan ziran eta

bat egon notaue:

Muxika-ko idi txiki

gorri apaltxue.

 

Atsalderako ziran

zuri beillegiek

ederto asitakoan

egiten arraiek.

Baiña azkenerako

illundu begiek,

geiau izan zirala

aurreko txikiek.

 

Axio eskumatatik

Txordoa bestetik,

larri ibilli zituen

ogeta amabi.

Geiago ezin eben

alegiñagaiti,

baiña ondo kunplituek

ogeta amaika ta erdi.

 

Erregoitiar majuek

nun dozuez begiek

sekula ez ezautzeko

olango idiek.

Ondo edukiaitik

okelaz josiek,

geiago izan zirala

Aurreko txikiek.

 

Errigoitiar majuek

ezaize ikeratu

galdutako diruek

bozuez pagatu.

Bi juan ezketiño

batek bear galdu,

galdu ta beranduan

oi da akordatu.

 

Orra amabost bertso

ditugun jarriten

ejenplugarritzako

atariak aurten.

Borondate onagaz

dituguz egiten,

gura daunak erosi

Txakur aundi baten.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.