L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1992-1993 (1993) —Hurrengo artikulua 

—Bertso paperak — 1. Auteskunde bertso paperak—

 

Bertso Berriak.
Markiñako distrituan eindako komediak

 

J. Mª Etxebarriak bildu eta prestatuta

 

             1

Bertso berri batzuek

nai nituke jarri,

Ondarruko gentian

alabantzagarri

batzuek kontra eitia

dezute merezi,

urrenguan obeto

ein dezazun segi.

 

             2

Diputatuak eiteko

euan ordenia

ta ikusi da emen

komeri aundia

Rodasen kontra jarri

da Aznar aundia

ta etzakue akordau

nola ein zan mollia

 

             3

Moilla bat konsegitu

zuen Ondarruan,

zain egondutakua

denpora askuan

Rodasek berbai eiñik

gogor kongresuan,

alako gizonikan

ez dago munduan.

 

             4

Botaziua ein zan

illan amabian

maketuak jarrita

Aznarren guardian

Somorrostrotik ekarri

enpeño andian

gogor egin dezaten

estutzen ba ziran.

 

             5

Goguan izan zazu

Ondarruko erria

zeñek egin dizun

zeuri mesedia

Rodasek ikusi balu

Allenden idia

ezan konsegituko

eiterik moillia

 

             6

Allende euki dezu

denpora luzian

beti egondu zera e

sperantza andian

Gizona ezautzen da

ederki lanian,

Rodasek lana ein du

kongreso aldian.

 

             7

Jaun au mesede ein da

eske mesedia

beste bat defenditzen

asi da gendia

esanaz auxe degu

Bizkaiko semia

zabaldu dezan onek

papel eo urria.

 

             8

Lengo urte batian

ein zan banketia

d'antxe akordatu zan

seme nombratzia

gañera laztanka eiñik

an despedidia

andia da oinguan

oni kontra eitia.

 

             9

Bata semia bazan

emen Bizkaikua

bestia Ondarruan

zuten nombratua

ta onek zuen orrekin

arrazoi justua

ta onen kontra jarri oin

salduta burua.

 

             10

Tunikadunak emen

dute maioria

zergatikan daguen

mariñel gentia

zazpiri kosta zaio

preso egotia

t'erakutsi diote

Durangoko erria.

 

             11

Amaikagarrenakin

eitet despedida,

ezin leike kontatu

istoria guzia

papel baten jartzeko

oso da aundia

t'urrenak jarriko du

onezaz bestia

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.